Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Flyer foto

Al onze plannen: kort en in simpele taal

We willen dat iedereen onze plannen kan lezen. Daarom hebben we een korte versie gemaakt in eenvoudige taal.

Lees meer
Groep demonstranten tijdens een protest voor Black Lives Matter

Antiracisme en inclusie

Racisme is diep in onze samenleving geworteld. Ook al zijn er weinig mensen die bewust racistisch zijn; we leven in een systeem dat racisme levend houdt. Het is...

Lees meer
Geld

Armoede: de tweedeling tegengaan

Arnhem moet een stad worden waar geen kind in armoede opgroeit. Armoede kan voor schrijnende situaties zorgen: uitzichtloosheid, sociale uitsluiting en mentale...

Lees meer
gemeentehuis

Bestuur en financiën: zorgen voor een democratische stad

Voor een goede democratie is open communicatie, respect en een gevoel van verbondenheid van levensgroot belang. Dit geldt voor inwoners, maar ook voor het...

Lees meer
biodiversiteit

Biodiversiteit: veerkrachtige natuur door méér dier- en plantensoorten.

De natuur in onze stad kan veerkrachtiger. Wat GroenLinks betreft is biodiversiteit onlosmakelijk verbonden met onze plannen voor meer groen in de stad, onze...

Lees meer
afval

Circulariteit: een stad zonder verspilling

We willen een stad zonder verspilling. Er zijn veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Daarom willen we naar een economie toe die zorgt dat...

Lees meer
digi

Digitale stad: verantwoord digitaliseren

GroenLinks staat open voor digitale ontwikkelingen voor Arnhem. We moeten er bij stil staan op welke manier we digitalisering invoeren en of iedereen daar goed...

Lees meer
zonnepaneel

Energie: de overgang naar een groene stad

De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vraagt creativiteit, samenwerking en daadkracht. De gemeente...

Lees meer
generaties

Generatiearmoede: samen de neerwaartse spiraal doorbreken

Armoede is vaak een probleem van meerdere generaties. Kinderen uit gezinnen die worstelen met armoede, taalachterstand, of een ongezonde leefstijl hebben een...

Lees meer
verbinding

Jeugd en jeugdzorg: jongeren krijgen meer regie

Een veilige jeugd is cruciaal voor een kansrijke start. GroenLinks vindt dat de gemeente samen met jongeren een jongerenvisie moet ontwikkelen. Om scholieren...

Lees meer
Afbeeling van het interieur van het Rozet in Arnhem

Kunst en cultuur: verrijking voor mens en stad

Arnhem heeft alle ingrediënten om hét culturele centrum van Oost-Nederland te zijn. GroenLinks zet in op het behoud en versterking van de complete kunst- en...

Lees meer
auto

Licht, lucht, geluid en bodem: minder vervuiling, meer kwaliteit

Op dit moment is de luchtkwaliteit in Arnhem erg slecht. De grootste bron hiervan zijn het verkeer en houtkachels. GroenLinks wil dat de luchtkwaliteit wordt...

Lees meer