GroenLinks wil meer investeren in het aanpakken van alle sociale problemen waar mensen mee te maken hebben en daarbij veel aandacht besteden aan de wijken waar deze problemen het grootst zijn. Naast een intensieve aanpak in kwetsbare wijken willen we ook voorkomen dat er nieuwe kwetsbare wijken ontstaan.

Zo gaan we dat doen: 

  • Inkomensondersteuning en Gelrepas: We zorgen voor goede inkomensondersteuning, zodat iedereen mee kan doen. Een van de middelen daarvoor is de Gelrepas. Hiermee verlagen we de kosten voor Arnhemmers en kunnen Arnhemmers meedoen met bijvoorbeeld sport en cultuur. We breiden het gebruik en de inhoud van de Gelrepas uit. 
  • Kinderarmoede. We pakken kinderarmoede actief aan. Om dit te realiseren, zorgen we ervoor dat kortingen van de Gelrepas vooral gericht zijn op kinderen. We zorgen bovendien dat alle Arnhemse kinderen een fiets hebben en we behouden zomerscholen.
  • Schuldenaanpak. GroenLinks is voor voortzetting en verbetering van de huidige aanpak van schuldenproblematiek door goede preventie, schuldsanering en nazorg.
  • Belemmering om aan het werk te komen. Er zijn factoren die mensen belemmeren om aan het werk te komen: vervoer en kleding bijvoorbeeld. We zorgen dat de gemeente deze obstakels wegneemt. Hierbij willen we ruimte voor maatwerk.
  • Gratis menstruatieproducten. Mensen met weinig geld missen maandelijks school, sportactiviteiten of (vrijwilligers)werk doordat ze geen menstruatieproducten kunnen betalen. Dit is onacceptabel. Daarom verstrekken we gratis menstruatieproducten bijvoorbeeld via scholen. 

We hebben meer plannen om armoede te bestrijden. Lees erover in ons volledige programma dat je hieronder kunt vinden.