Individuele jongeren krijgen meer regie om hun problemen duurzaam aan te pakken. Ook hier geldt dat een hogere investering en flexibiliteit nu tot een structurele oplossing kan leiden, en daarmee uiteindelijk voor de gemeenschap efficiënter zal zijn. We willen dat acute zorg bij mentale gezondheidsproblemen (jeugd GGZ) ook echt acuut wordt verleend. Wachttijden hierbij zijn onacceptabel. Om scholieren meer bij de politiek te betrekken, willen we hun stem zwaarder laten meewegen.

Zo gaan we dat doen: 

  • Jongeren bepalen zelf. In aanvulling op de jeugdwijkraden wil GroenLinks een jongerenraad voor de hele stad. Arnhemmers onder de 18 mogen de gemeente adviseren en zijn verantwoordelijk voor een jongerenbegroting.
  • Begeleiding naar werk of opleiding. Jongeren zonder opleiding of baan worden begeleid bij het verkrijgen hiervan. 
  • Culturele diversiteit. Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond vinden vaak moeilijk hun weg naar jeugdhulp wanneer ze die nodig hebben. Ook is jeugdwerkloosheid bij deze groep een zorgpunt. We gaan daarom meer aandacht besteden aan culturele verschillen tussen jongeren en gezinnen.
  • Menselijke maat centraal. Te vaak is geld bepalend bij jeugdzorg. GroenLinks wil de marktwerking en overregulering in de jeugdzorg tegengaan en stelt de behoeftes van kinderen en jongeren centraal.
  • Kunst en sport. Kunst en sport kunnen voor jongeren een belangrijke bron van inspiratie en ontspanning zijn: een uitlaatklep. Bovendien zijn culturele- en sportverenigingen een belangrijke plaats voor sociale contacten voor jongeren. Het stimuleren van hobby, talent en plezier is een wezenlijk onderdeel van jongerenwerk, waarbij een positief effect bereikt kan worden door niet te focussen op de problemen, maar op de jongere zelf.

Benieuwd naar al onze plannen voor jeugd en de jeugdzorg? Lees ze in het volledige programma dat je hieronder kunt vinden!