Denk aan werkloosheid, schulden, jeugd-problematiek, gezondheids- en mentale problemen. Deze inwoners/gezinnen krijgen dan vaak te maken met meerdere aanbieders en hulpverleners die niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd. De oplossing hiervoor is een aanpak waarbij alle problemen tegelijk worden aangepakt. Dit vraag om een hoge investering op de korte termijn, maar als de problemen daarmee worden verminderd of opgelost, betaalt die zich weer terug. 

Zo gaan we dat doen: 

  • Volwaardige gesprekspartners. Er wordt veel over armoede gesproken, maar heel weinig met de mensen die ermee te maken hebben. Dit willen we veranderen. Als we beleid maken op het gebied van jeugd, welzijn en zorg, willen wij dat de groepen om wie het gaat altijd volwaardige gesprekspartner zijn.
  • Sociale wijkteams. GroenLinks wil voortzetting en versterking van de sociale wijkteams in de stad. Deze teams van professionals met een expertise in verschillende sectoren zijn de spil in hulp- en zorgverlening.
  • Kansengelijkheid. Kinderen uit gezinnen die worstelen met armoede, taalachterstand of een ongezonde leefomgeving hebben een valse start. De gemeente zet daarom in op preventie, culturele sensitiviteit en nauwe samenwerking tussen zorg, wijk en verenigingen. 
  • Integraal pgb. Mensen die dat aankunnen, krijgen de mogelijkheid van een integraal persoonsgebonden budget (pgb) dat ze kunnen gebruiken voor het verhogen van hun eigen welzijn op welk terrein ze dit zelf nuttig vinden. Met andere woorden: een pgb voor zorg, werk, wonen en onderwijs.

Al onze plannen tegen armoede vind je in het volledige programma hieronder.