De biodiversiteit kan de komende jaren sterk worden verbeterd. Wij willen prioriteit geven aan de uitvoering van de biodiversiteitsagenda. Daarom gaan we zorgen voor voldoende budget. 

Zo gaan we dat doen: 

  • Bomen beter beschermen. Kapvergunningen moeten terugkomen voor er bomen kunnen worden gekapt. Ook beschermen we bomen beter. 
  • Groene verbindingen. We maken groene lanen die de parken en buitengebieden van Arnhem met elkaar verbinden. Er wordt niet gebouwd in het uiterwaardengebied.
  • Diversiteit in bomenbeleid. Als een boom afsterft, wordt deze vervangen door een andere soort. Waar mogelijk planten we eetbaar groen aan. Op deze manier creëren we diversiteit, waardoor plagen als de eikenprocessierups minder zullen voorkomen.
  • Wijkecoloog. In iedere wijk stelt de gemeente een wijkecoloog aan, die advies geeft aan partijen die onderhoud en beheer in de wijk doen. De vele initiatieven van bewoners om de stad te vergroenen krijgen begeleiding op proces en kennis.
  • Moestuinen en stadslandbouw. Bestaande moestuinen en stadsboerderijen worden behouden. We stimuleren moestuinen, stadsboerderijen en andere wijkinitiatieven met subsidies en ruimte. 
  • Groen richtlijn voor nieuwbouw. Voor nieuwbouw wordt een minimale groen richtlijn geïntroduceerd, waarmee we hittestress en wateroverlast voorkomen.

Er moet nog meer gedaan worden om de biodiversiteit in onze stad te verbeteren. Lees al onze plannen hiervoor in het volledige programma hieronder.