Nieuws

Tegenbegroting GroenLinks: tegengaan armoede en sneller aan de slag met verduurzamen

Het is goed dat er onder de streep weer geld overblijft in de Arnhemse begroting. Dat geld hebben we echter heel hard nodig als Arnhemse samenleving. Cathelijne Bouwkamp, fractievoorzitter GroenLinks Arnhem: "De basis is niet op orde. Te veel kinderen groeien op in armoede. Te weinig wordt gedaan aan het verduurzamen van onze stad. Het is tijd om daar verandering in te brengen. Wij laten met deze tegenbegroting zien dat het mogelijk is." Arnhem kan vanaf 2018 een ambitieus duurzaamheidsbeleid voeren, de groeiende ongelijkheid verminderen en ervoor zorgen dat alle Arnhemse kinderen gelijke kansen hebben en dat iedereen meedoet in de samenleving. Dat kan niet alleen, dat móet ook.

Lees verder

Raad bespreekt bestuurscultuur

Eind september presenteerde professor Paul Frissen het onderzoek naar de Arnhemse bestuurscultuur. De conclusies waren duidelijk: er is veel mis in Arnhem. Op 6 oktober jl. besprak de gemeenteraad van Arnhem het rapport van Frissen. GroenLinks-fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp: "Het onderzoeksrapport liegt er niet om. (...) Dit betekent dat wij, de Arnhemse politiek, de verantwoordelijkheid hebben te reflecteren op de geschetste beelden en het geeft ons de verplichting - indien wij dit niet toelaatbaar vinden - deze bestuurscultuur zelf te veranderen." Hieronder volgt de tekst die Bouwkamp uitsprak tijdens de raadsvergadering.

Lees verder

Dankzij GroenLinks wordt afval scheiden ook voor minima lonend

Diftar is een vorm van afvalstoffenheffing die de inwoners van Arnhem stimuleert afval beter te scheiden. Maar door de invoering van Diftar dregen minima hun kwijtschelding afvalstoffenheffing te verliezen waardoor het nieuwe systeem voor hen juist duurder is. Dankzij een amendement van GroenLinks (medeingediend door PvdA, Arnhem Centraal en Verenigd Arnhem) moet het college nu scenario's uit gaan werken waarbij afval scheiden ook voor minima lonend is.

Lees verder

Iedereen een beschikking!

Op 28 juni jl. oordeelde de rechtbank in Arnhem dat elk besluit (beschikking) van de gemeente over de aanvraag van (maatwerk)voorzieningen WMO of jeugdzorg op papier aan de aanvrager moet worden toegestuurd. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om toewijziging, herziening of intrekking van de voorziening. De gemeente Arnhem sloeg deze stap regelmatig over uit oogpunt van efficiëntie. Dankzij een motie die mede werd ingediend door GroenLinks (samen met SP, PvdA, CDA, Arnhem Centraal, ChristenUnie en Partij voor de Dieren) mag dit dus niet meer!

Lees verder

Gezocht: bestuursleden

Vanwege het (aankomend) afscheid van een aantal van onze bestuursleden, zijn wij op zoek naar een permanente secretaris  en een aantal algemene leden.

Lees verder

Pagina's