Nieuws

Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk blinkt uit in vaagheid

"GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat we mogelijk het Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk vandaag gaan vaststellen,"  stelde GroenLinks-raadslid Tobias de Groot in december 2017. GroenLinks was en ís nog steeds tegen bebouwing van Stadsblokken-Meinerswijk. Nadat de gemeenteraad eerder echter ingestemd heeft met de kaders, is ontwikkelaar KWP verder gegaan met het maken van een Masterplan. Maar het Masterplan blinkt uit in vaagheid. Er moet nog zoveel onderzocht worden dat het onverstandig is nu met het Masterplan de verdere stedebouwkundige invulling te gaan ontwerpen.

Lees verder

Arnhem doet experimenten naar socialere bijstand

Op initiatief van GroenLinks en andere fracties start Arnhem experimenten naar een socialere uitvoering van de bijstandsregels. In 2018 starten diverse proeftuinen waarbij mensen in de bijstand meer op maat worden bijgestaan om te bewegen naar werk. Op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Naar de effecten van deze proeftuinen wordt onderzoek gedaan. Ook werkt het college van burgemeester en wethouders een plan uit voor een experiment met bijverdienen naast de bijstand. Dit naar voorbeeld van Amsterdam die daar dit najaar een plan voor presenteerde. Raadslid Mark Coenders: "Mensen willen graag werken, maar er is te weinig werk. Meer controleren, hogere boetes en strengere regels helpen volgens GroenLinks dan niet. Ruimte geven om bij te verdienen en het geven van vertrouwen wel. Goed dat we gaan onderzoeken hoe we die ruimte echt kunnen geven."

Lees verder

De kandidatenlijst van GroenLinks Arnhem voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018: Het team voor verandering in Arnhem!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november hebben de leden van GroenLinks Arnhem de Kandidatenlijst vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Het is een lijst waarop nieuw talent, diversiteit én ervaring elkaar inspireren en versterken. Daarom zijn we trots op ons #teamvoorverandering in Arnhem. 
Bekijk hier de hele kandidatenlijst

Arnhem zet duurzame stap vooruit bij begrotingsbehandeling

Met een week vertraging neemt de Arnhemse gemeenteraad op 13 november de Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 aan. Mede op initiatief van GroenLinks is er in de begroting onder andere 1 miljoen euro voor duurzaamheid, 3 miljoen euro voor duurzaamheidsleningen, extra geld voor het groen in onze stad, 5 miljoen euro voor jongeren met schulden, 1,1 miljoen euro die écht wordt ingezet voor kinderen in armoede, een uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones en een gepaste herdenking van de evacuatie 1944. Hiermee zet Arnhem een duurzame stap vooruit.

 

Lees verder

In memoriam Dirk Zeldenrust

Vrijdag ontvingen wij het droevige bericht dat Dirk Zeldenrust onverwacht is overleden. Dirk was een zeer actief GroenLinks Arnhem lid. Een onvermoeibare aanjager van duurzaamheidsonderwerpen. Elektrisch rijden, windmolens, zonne-energie, waterstoftechnologie, en ook de parken in en rond Arnhem hadden Dirk's aandacht. Afgelopen zomer was hij nog genomineerd voor het Groene Lintje van GroenLinks Arnhem.

Lees verder

GroenLinks maakt een socialer, groener en vrijer Arnhem mogelijk

Tijdens de algemene beschouwingen pleitte fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp voor maatregelen die een socialer, groener en vrijer Arnhem mogelijk maken. Het is wat GroenLinks betreft hoog tijd dat we armoede bestrijden. GroenLinks is daarom tegen het voorstel van het college om te bezuinigen op de armoedebestrijding. GroenLinks wil hier juist meer geld voor beschikbaar stellen. GroenLinks kiest ook een voor een schone toekomst voor onze kinderen. We moeten klimaatverandering nu aanpakken, onder andere door onze energie te verduurzamen en onze woningen te isoleren. En GroenLinks blijft zich verzetten tegen het voornemen van dit college om het groen in onze stad te bebouwen. Groen in de stad is goed voor onze gezondheid en voor onze stad.  

Klik hier om de spreektekst van Cathelijne te lezen

Pagina's