Nieuws

Meer ruimte voor monumentale kastanjeboom Amsterdamseweg

Arnhem kent veel monumentale bomen die bij bouwplannen extra bescherming verdienen. In de groenvisie is onder meer vastgelegd dat monumentale bomen zowel boven- als ondergronds de ruimte moeten krijgen. Voor GroenLinks zouden deze bomen dan ook het uitgangspunt moeten zijn al er bouwplannen gemaakt worden.

Lees verder

Voormalige pastorie Elden nog steeds in slechte staat

Arnhem kent veel waardevolle rijksmonumenten, waar we met z’n allen trots op zijn. Helaas zijn niet al deze monumenten in goede staat. GroenLinks stelde vier jaar geleden al vragen over de slechte staat van onder meer de voormalige Nederlandse Hervormde pastorie in Elden. Nog steeds is de pastorie niet hersteld. GroenLinks stelt daarom samen met Arnhem Centraal schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de stand van zaken. Fractievoorzitter Mark Coenders: "De voormalige pastorie is een prachtig gebouw met veel historische waarde. Helaas is het de laatste jaren enorm verwaarloosd. Wij willen dat de gemeente dit keert zodat het gebouw straks niet onherstaalbaar beschadigd is."

Lees verder

GroenLinks, ChristenUnie en VVD: meer aandacht voor herdenking evacuatie Arnhem

September staat weer grotendeels in het teken van de herdenkingen van de Slag om Arnhem. Een belangrijk onderdeel en gevolg van deze slag was de gedwongen evacuatie van Arnhemmers en Betuwnaren. Jaarlijks wordt de evacuatie herdacht bij of rond het evacuatiemonument aan de Apeldoornsestraat. GroenLinks, ChristenUnie en VVD vinden dat de herdenking en de evacuatie vaak niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Ook is de locatie van het monument niet erg geschikt voor een uitgebreidere herdenking. De drie partijen stellen daarom hierover aanstaande woensdag vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Mark Coenders, fractievoorzitter GroenLinks: “De evacuatie had en heeft een ontzettend grote impact op heel veel Arnhemmers. Wij willen daarom dat er gekeken wordt naar een betere herdenking van de evacuatie: meer aandacht, meer ruimte en betere faciliteiten.”

Lees verder

Behoud en doorontwikkeling Coehoorn Centraal

Mark Coenders in gesprek met Peter Groot (l) en Paul de Bruijn van Coehoorn Centraal

Onlangs besloten de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal per 1 september aanstaande te stoppen met hun initiatief. Ze gaven aan: “Gesprekken met de gemeente hebben niet geleid tot voldoende zekerheid over de toekomstige context van het project.” Woensdag 20 juni jl. besprak de Arnhemse gemeenteraad op onder andere het initiatief van GroenLinks de situatie en toekomst van Coehoorn. Naar aanleiding van het debat diende GroenLinks met D66, PvdA en VVD een motie in om door te gaan met de ontwikkeling van Coehoorn als creatieve wijk. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Dit is goed nieuws voor de initiatiefnemers van Coehoorn, de ondernemers en de kunstenaars die daar hun thuis hebben. Bovenal is het goed nieuws voor Arnhem: onze stad heeft dit soort creatieve centra nodig.”

Lees verder

Coenders nieuwe fractievoorzitter en Van der Loo nieuw raadslid GroenLinks

Op 30 mei zijn Cathelijne Bouwkamp en Ronald Paping benoemd tot wethouders namens GroenLinks. Bouwkamp was hiervoor fractievoorzitter en raadslid. Met haar benoeming als wethouder ging de GroenLinks-fractie opzoek naar een nieuwe voorzitter. De fractie heeft daarbij Mark Coenders unaniem gekozen als fractievoorzitter. De vrijgevallen plek in de fractie wordt ingevuld door Joël van der Loo, die 30 mei is geïnstalleerd als raadslid.

Lees verder

Bouwkamp en Paping benoemd tot wethouders namens GroenLinks

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met de benoeming van Cathelijne Bouwkamp en Ronald Paping tot wethouders namens GroenLinks. Bouwkamp zal zich als wethouder bezighouden met onder andere duurzaamheid, groen en ruimtelijke ordening. Paping wordt verantwoordelijk voor onder meer de portefeuilles financiën, wonen en armoedebeleid. Tijdens dezelfde vergadering besprak de gemeenteraad ook het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord van de PaarsGroene coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

Lees verder

Pagina's