Nieuws

GroenLinks en andere partijen willen af van Zwarte Piet

Al jaren pleit GroenLinks met andere partijen voor het afschaffen van de racistische karikatuur Zwarte Piet. Ondanks aandringen bleef deze figuur steeds nadrukkelijk aanwezig in de intocht. De Arnhemse fracties van GroenLinks, D66, ChristenUnie, DENK/Verenigd Arnhem, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid dienen daarom een motie in om nu te stoppen met Zwarte Piet. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: “We hebben vaak en lang gepraat over het aanpassen van Zwarte Piet. We moeten nu doorpakken. De protesten tegen racisme van de laatste weken hebben ons wederom laten zien dat we nog veel stappen te zetten hebben, dit is er slechts één. Maar wel eentje die nodig is. Wat ons betreft is er in 2020 geen racistische karikatuur meer bij Sinterklaasfeesten in Arnhem.”

Lees verder

Groene leges: voordelig verduur-samen

Afgelopen woensdag 26 mei heeft de raad vastgesteld dat burgers, bedrijven en woningbouwcoöperaties die duurzame maatregelen willen nemen, geen leges (kosten voor gemeentelijke diensten) hoeven te betalen. Ook grote projecten zoals zonneparken en windmolens krijgen 50% korting op de leges. Raadslid Muriël Simonis; “Prachtig dat hiermee het principe dat we met GroenLinks aanhangen, ‘de vervuiler betaald’ nu eens omgekeerd wordt toegepast. In deze krijgt de duurzame burger en ondernemer een dubbel voordeel: ze produceren duurzame stroom of zijn er minder afhankelijk van en ze hoeven geen of minder leges te betalen”. Met dit voorstel heeft wethouder Cathelijne Bouwkamp een mooie tegemoetkomen neergezet waarin duurzaamheidsmaatregelen worden gestimuleerd.

Lees verder

Eindelijk oplossing gifwal Bethaniënstraat

Op 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het plan van GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp om definitief een oplossing te vinden voor de vervuilde grondwal bij het woonwagenkamp aan de Bethaniënstraat. Deze grondwal ligt hier al sinds 1987, toen industrieterrein IJsseloord bouwrijp gemaakt werd. In eerste instantie zou dat voor drie jaar zijn, maar dat werd uiteindelijk bijna 35 jaar. Nu is er eindelijk een oplossing, inclusief uitbreiding van het woonwagenkamp. Cathelijne Bouwkamp: “De bewoners van het woonwagenkamp Bethanienstraat wachten al jaren op een oplossing. Na 30 jaar gaan we de grondwal met vervuilde grond nu opruimen. Zo komt er eindelijk een einde aan deze onwenselijke situatie. Dit moment gebruiken we ook om het woonwagenkamp verder te saneren en uit te breiden.”

Lees verder

Participatie in vertrouwen werkt!

De coronacrisis heeft voor meer baan- en inkomensverlies gezorgd. Dat geldt niet alleen voor Arnhemmers met een tijdelijk contract of een flexibel contract, maar ook voor Arnhemmers met een nul-urencontract of zzp’ers die sinds de uitbraak van de coronacrisis geen opdrachten meer hebben gekregen. Gemeenten moeten ondersteunen om mensen die bijstand ontvangen aan werk te helpen. De Universiteit Utrecht onderzocht wat de beste manier is om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden richting werk: een sociale en flexibele bijstand waarbij de Participatiewet wordt uitgevoerd op basis van vertrouwen. GroenLinks-raadslid Marie José Navis: “De coronacrisis laat zien wat er echt toe doet: het welzijn van mensen. Een eerlijke kans om mee te doen in een samenleving met baan- en inkomenszekerheid is een belangrijke basis van welzijn. En hiermee willen wij nogmaals de noodzaak onderstrepen van een Participatiewet die uitgevoerd wordt op basis vertrouwen met meer ruimte voor maatwerk.”

Lees verder

GroenLinks wil ruimte voor fietsers en voetgangers in de 1,5 metersamenleving

Arnhem moet voorbereid worden op de 1,5 metersamenleving. Dat is nog niet overal even makkelijk. Bijvoorbeeld fysiek gezien in de openbare ruimte, waar (fiets)paden en pleinen vaak niet breed genoeg zijn om voldoende afstand te hebben. GroenLinks vindt dat ook in de 1,5 metersamenleving fietsers en voetgangers voorrang moeten hebben. Raadslid Cyriel Prinsen: “Fietsers en voetgangers moeten elkaar vaker op korte afstand passeren. We vinden het van groot belang dat zij veilig gebruik kunnen maken van de openbare ruimte en willen daarom graag van het college weten hoe zij de openbare ruimte voorbereiden op de 1,5 metersamenleving en of fietsers en voetgangers voorrang krijgen hierbij.”

Lees verder

Nieuw inclusiebeleid en gaybrapad wordt opgeknapt

Het gaybrapad op het Velperplein wordt opgeknapt! Dit meldde het college van burgemeesters en wethouders naar aanleiding van vragen van GroenLinks en het CDA. GroenLinks-raadslid Marie José Navis: “De herkenbare regenboogvlag in de vorm van zebrapad is voor veel Arnhemmers een belangrijke plek in de stad. Het is niet alleen een symbool van vrijheid en acceptatie, maar ook een signaal van diversiteit en inclusie waar we in deze stad voor staan.” Daarnaast meldde het college dat er voor de zomer vernieuwd inclusiebeleid komt.

Lees verder

Pagina's