Dat betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat in 2050 alle huizen van het aardgas af zijn. Dit is een enorme opgave die veel geld gaat kosten. Deze omschakeling naar alternatieve warmtebronnen moet van GroenLinks zowel duurzaam als sociaal worden uitgevoerd. Mensen die de kosten van de energietransitie niet kunnen dragen, moeten worden geholpen, zodat ze niet achterblijven bij deze verandering. Bij grote projecten, zoals de energietransitie, is het cruciaal dat mensen kunnen meepraten én meebeslissen. Alleen zo ontstaat er draagvlak en zorgen we dat niemand uit het oog verloren wordt. 

Zo gaan we dat doen:

  • Rechtvaardige energietransitie. Wij willen dat mensen met een kleine portemonnee kunnen meekomen in en profiteren van de energietransitie. We bestrijden energiearmoede en we zorgen dat de totale woonlasten van huishoudens met een lager inkomen niet stijgen.
  • Inspraak. Wij willen dat iedereen actief kan meepraten over de manier waarop de energietransitie vorm krijgt. De energietransitie kan alleen slagen als we bewoners serieus nemen in hun wensen en toekomstverwachtingen.
  • Natuurpositief. De energietransitie kan tegelijk met een verbetering van onze natuur. Daarom vragen we bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van zonneparken om de natuur en biodiversiteit maximaal te stimuleren. 
  • Isolatie. Wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. Daarom zet Arnhem vol in op het verder isoleren van woningen. 
  • Werkgelegenheid. We faciliteren omscholing naar ‘groene banen’ (zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen, elektrotechnici of fijnslopers). 

De energietransitie is een grote uitdaging. Daarvoor hebben we nog meer plannen. Lees ze hieronder in het volledige programma.