Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

kinderfiets

Mobiliteit: duurzaam en veilig over straat

GroenLinks heeft grote ambities. De stad en het vervoer kunnen schoner, stiller, gezonder en veiliger! We willen straten waar kinderen veiliger zijn, waar het...

Lees meer
werk

Ondernemerschap: een bloeiende stad voor en door ondernemers

In Arnhem hebben we veel ondernemers die de stad gezicht geven en is er een sterke maakindustrie. Er zijn veel innovatieve bedrijven die internationaal koploper...

Lees meer
school

Onderwijs: de basis voor kansengelijkheid

Op school leren jongeren hoe ze bewust omgaan met hun omgeving, dat inclusie vanzelfsprekend is, en wat kunst en cultuur ze aan plezier, beleving en...

Lees meer
samen

Regionale samenwerking: versterken van democratie en vertrouwen

Thema’s als bereikbaarheid, woningbouw, werkgelegenheid, groen, water en biodiversiteit vragen om regionale samenwerking. GroenLinks omarmt de Groene Metropool...

Lees meer
Vitesse

Sport: de basis voor een vitale stad

Sporten draagt bij aan het sociaal samenleven, en ook aan de volksgezondheid. Mensen die regelmatig sporten zijn gezonder, gelukkiger en beter bestand tegen...

Lees meer
Regenboogpad

Veiligheid: een veilige stad als voorwaarde voor een open samenleving

Om fijn in een stad te kunnen wonen, moet het veilig zijn. Een plek waar kinderen onbekommerd op straat kunnen spelen, waar iedereen zichzelf kan zijn ongeacht...

Lees meer
Meinerswijk

Vergroening: leefbaarheid en gezondheid in de stad

Voldoende groen en natuur is onmisbaar. Voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en voor het voortbestaan van dieren en insecten. GroenLinks...

Lees meer
werk

Werk en inkomen: bestaanszekerheid als recht voor iedereen

Bestaanszekerheid is een recht voor iedereen. Tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat dit nog te vaak niet het geval is. Inkomenszekerheid is een...

Lees meer
bouwen

Wonen: betaalbare en duurzame huizen

Wonen is een grondrecht, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Op dit moment zijn er mensen en gezinnen die kansloos zijn als ze een sociale huurwoning...

Lees meer
zorg

Zorg en welzijn: goede gezondheid voor iedereen

Goede zorg moet laagdrempelig en toegankelijk zijn. Op dit moment gebeurt het vaak dat mensen die zorg het hardst nodig hebben, het moeilijk vinden om er...

Lees meer