Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Maatschappelijke opvang

Geen mens op straat. In Arnhem slaapt niemand op straat. Voor daklozen en mensen zonder papieren is er altijd, ongeacht herkomst of regiobinding, laagdrempelige...

Lees meer
Afbeelding van doktersjas met pennen, ander schrijfgerei en een stethoscoop

Menselijke zorg voor iedereen

GroenLinks luistert naar wat Arnhemmers nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te kunnen leven. Iedereen doet ertoe, is ons uitgangspunt.

Lees meer
Afbeeling van een wit gebouw aan een weg park klarenbeek
Natuur

Natuur voor iedereen

GroenLinks wil dat Arnhem een groene stad blijft. Alle groene plekken in de stad blijven natuurlijk groen, dit zijn de longen van onze stad. En GroenLinks wil...

Lees meer
Onderwijs

Onderwijs

Het onderwijs wordt gedomineerd door het economisme. Vanaf jonge leeftijd worden kinderen opgeleid tot producten voor de arbeidsmarkt. De vroege selectie...

Lees meer

Op naar een circulaire economie

We moeten zuinig zijn op grondstoffen en onze voetafdruk op de wereld verkleinen.

Lees meer

Participatie en inkomen

GroenLinks wil problemen op een sociale en duurzame manier aanpakken, kansen creëren en benutten. Inkomenszekerheid is een belangrijke voorwaarde om deel te...

Lees meer
Recycling
Afval

Referendum afvalbeleid/diftar

Wij geloven in een circulaire economie. We hebben met elkaar nog te veel afval. Dat moet minder. Daarom hebben we sinds 2020 nieuw afvalbeleid. Eerder betaalde...

Lees meer

Regionale en internationale samenwerking

Arnhem heeft veel kansen in samenwerking met Duitsland. Op economisch en cultureel gebied en natuurlijk ook op de arbeidsmarkt.

Lees meer
Een afbeelding van vier windturbines tussen landbouw akkers, achter de velden ligt een stad

Schone energie

Om de aarde leefbaar te houden voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen moeten we duurzaamheid voorop zetten in de besluiten die we nemen.

Lees meer

Sport en bewegen

Sport heeft net als cultuur een toegevoegde waarde voor Arnhem. Het is belangrijk dat er ruimte blijft bestaan voor sport. Sport draagt immers niet alleen bij...

Lees meer

Veiligheid en openbare orde

Onveiligheid en intolerantie verkleint de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig...

Lees meer
Ouderenzorg

Zorg voor de ouderen

Met een vergrijzende samenleving moeten we ook in Arnhem meer uitgesproken gemeentelijk beleid ontwikkelen in samenspraak met de oudere burgers en hun...

Lees meer