Het bestuur organiseert in samenwerking met actieve leden activiteiten voor alle leden en geinteresseerden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van ALV's, waar de leden stemmen en discussieren over belangrijke onderwerpen binnen GroenLinks en de stad. Daarnaast gaat het bestuur ook over het personeelsbeleid en onderhoudt het contact met de fractie.

Wie zit er in het bestuur van de afdeling GroenLinks Arnhem?

 • Yorick Vernooij (voorzitter)
 • Lesley ten Kleij (secretaris)
 • Renée van der Harst (algemeen lid)
 • Jorian Bakker (algemeen lid)
 • Peter Fischer (secretaris)
 • Rien Vermeer (algemeen lid)

  Meer informatie?

  Wil je meer informatie? Ben je lid van GroenLinks en wil je actief worden (binnen of buiten het bestuur)? Stuur dan een mail naar bestuur@groenlinksarnhem.nl. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je hier in.

  Stichting Fractie GroenLinks Arnhem

  In de zomer van 2014 is de Stichting Fractie GroenLinks Arnhem opgericht. Deze stichting heeft als doel het verschaffen van materiële middelen en voorzieningen alsmede het verlenen van diensten ten behoeve van de GroenLinks fractie in de gemeenteraad van Arnhem en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

  Het bestuur van de Stichting Fractie GroenLinks Arnhem bestaat uit:

  • Mark Coenders (voorzitter)
  • Cyriel Prinsen (vice-voorzitter)
  • Marie Jose Navis (secretaris)
  • Joël van der Loo (penningmeester)

  RSIN-nummer: 854173493