GroenLinks heeft niet alleen aandacht voor de makers van kunst en cultuur, maar ook voor de maatschappelijke impact ervan. Kunst draagt bij aan ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. 

Zo gaan we dat doen:

  • Cultuurbudget. We blijven onverminderd investeren in de hele keten. We willen meer budget vrijmaken voor kunstenaars en creatieve makers. 
  • De stad als canvas. Grauwe en kale muren, bruggen en tunnels in Arnhem moeten ruimte zijn voor Arnhemse kunstenaars om hun stempel op de stad te drukken. Daarom versoepelen we de regels voor kunst in de openbare ruimte.
  • Expositieruimte. We willen meer en betaalbare expositieruimte waar beginnende beeldende kunstenaars hun werk kunnen exposeren.
  • Toegankelijkheid. We blijven ons inzetten voor goede toegankelijkheid van kunst en cultuur, ook voor lage inkomensgroepen. We willen het cultuurbereik en de participatie in kunst en cultuur vergroten, juist ook onder groepen die eerder minder in aanraking kwamen met kunst en cultuur. Dit doen we onder andere door een goede spreiding over Arnhemse wijken, met bijzondere aandacht voor Arnhem-Oost.
  • Toekomstbestendige huisvesting. GroenLinks wil het Stadstheater duurzaam opknappen. En we willen dat er goede huisvesting komt voor Oostpool en Introdans.

Cultuur kan een kroon op de stad zijn. Daarvoor hebben we meer plannen. Lees erover in het volledige programma!