In de stad is veel meer digitale technologie aanwezig dan veel mensen beseffen. Voor GroenLinks is transparantie daarom een randvoorwaarde: het moet voor iedereen duidelijk zijn welke technologie waar wordt gebruikt. Ook wil GroenLinks dat digitalisering gebeurt op een groene en sociale manier. Belangrijk om rekening mee te houden is dat digitale dienstverlening niet voor iedereen toegankelijk is. Ouderen en laaggeletterden mogen niet buiten de boot vallen en iedereen die dat wil, moet zijn digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. De gemeente moet dit faciliteren. 

Zo gaan we dat doen: 

  • Transparantie. De gemeente maakt openbaar hoe en waar gegevens verzameld en verwerkt worden, bijvoorbeeld in de vorm van een algoritme register.
  • Waarden. Technologie mag niet leiden tot discriminatie, ongelijkheid of stigmatisering.
  • Open Source. Als we software laten ontwikkelen met publiek geld, dan wordt deze software volledig vrij en openbaar. 
  • Uitlegbaarheid. Een ambtenaar moet een gemeentelijk besluit dat wordt genomen door een geautomatiseerd systeem altijd kunnen uitleggen. 
  • Toegankelijkheid. We bouwen een voor iedereen toegankelijke digitale overheid. Voor alle leeftijden, iedere sociaal-economische status, elke vorm van kunnen en iedere afkomst. Digitalisering mag niet leiden tot ongelijkheid of segregatie. De website van de gemeente moet goed te gebruiken zijn door slechtzienden, laaggeletterden en Arnhemmers met weinig digitale vaardigheden. Het moet altijd mogelijk zijn om op het stadhuis iemand persoonlijk te spreken.
  • Gratis cursus. We zorgen ook voor een gratis toegankelijke cursus voor alle Arnhemmers in buurthuizen en bibliotheken waarin we aandacht besteden aan veilig omgaan met nieuwsbronnen, waaronder sociale media, en aan privacy.

Al onze standpunten over de digitale stad staan in het volledige verkiezingsprogramma dat je hieronder kunt vinden.