GroenLinks strijdt tegen alle discriminatie, bijvoorbeeld bij het vinden van een stage, baan of huis. We staan voor een stad waarin iedereen mee kan doen. Voor een samenleving met kansen en vrijheid om jezelf te kunnen en mogen zijn, ongeacht waar je vandaan komt, wat je huidskleur is, waar je in gelooft, van wie je houdt en of je een beperking hebt.

De diversiteit in onze stad is een kracht die Arnhem verrijkt en versterkt. Verschillende standpunten en perspectieven zijn noodzakelijk bij het bedenken van oplossingen voor een duurzame stad, sociale ongelijkheid en armoede. Er kan nog veel worden gewonnen bij inclusie en anti-racisme. 

Zo gaan we dat doen:

  • Diversiteit, inclusie en antiracisme als centraal aandachtspunt. Om diversiteit als kracht in te zetten en racisme tegen te gaan, wil GroenLinks diversiteit, inclusie en antiracisme tot centrale aandachtspunten van de gemeente maken. 
  • Inclusieve gemeentelijke organisatie. GroenLinks wil dat de gemeentelijke organisatie een afspiegeling is van de Arnhemse samenleving. We stellen een quotum in, werken met voorkeursbeleid in sollicitatieprocedures, we investeren in gesprekken omtrent inclusie en diversiteit, dichten de loonkloof en we maken afspraken over transitieverlof (voor mensen die een sekseverandering ondergaan).
  • Arnhemse Standaard Toegankelijkheid. De toegankelijkheid van openbare ruimte voor alle Arnhemmers vinden we belangrijk. De standaard is een belangrijk instrument ter bevordering van inclusie en moet toegepast worden in de publieke ruimtes, en actief bevorderd worden door instellingen en ondernemers. 
  • Specifieke groepen. Binnen onze stad is aandacht nodig voor specifieke groepen binnen een inclusieve agenda. Dit geldt met name voor transgender-, intersekse-, non-binaire- en LHBTIQ+ personen met verschillende etnische achtergronden.

We hebben nog meer plannen om Arnhem een inclusievere stad te maken. Je vindt ze hieronder in het volledige verkiezingsprogramma.