Nieuws

Behoud en doorontwikkeling Coehoorn Centraal

Mark Coenders in gesprek met Peter Groot (l) en Paul de Bruijn van Coehoorn Centraal

Onlangs besloten de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal per 1 september aanstaande te stoppen met hun initiatief. Ze gaven aan: “Gesprekken met de gemeente hebben niet geleid tot voldoende zekerheid over de toekomstige context van het project.” Woensdag 20 juni jl. besprak de Arnhemse gemeenteraad op onder andere het initiatief van GroenLinks de situatie en toekomst van Coehoorn. Naar aanleiding van het debat diende GroenLinks met D66, PvdA en VVD een motie in om door te gaan met de ontwikkeling van Coehoorn als creatieve wijk. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Dit is goed nieuws voor de initiatiefnemers van Coehoorn, de ondernemers en de kunstenaars die daar hun thuis hebben. Bovenal is het goed nieuws voor Arnhem: onze stad heeft dit soort creatieve centra nodig.”

Lees verder

Coenders nieuwe fractievoorzitter en Van der Loo nieuw raadslid GroenLinks

Op 30 mei zijn Cathelijne Bouwkamp en Ronald Paping benoemd tot wethouders namens GroenLinks. Bouwkamp was hiervoor fractievoorzitter en raadslid. Met haar benoeming als wethouder ging de GroenLinks-fractie opzoek naar een nieuwe voorzitter. De fractie heeft daarbij Mark Coenders unaniem gekozen als fractievoorzitter. De vrijgevallen plek in de fractie wordt ingevuld door Joël van der Loo, die 30 mei is geïnstalleerd als raadslid.

Lees verder

Bouwkamp en Paping benoemd tot wethouders namens GroenLinks

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met de benoeming van Cathelijne Bouwkamp en Ronald Paping tot wethouders namens GroenLinks. Bouwkamp zal zich als wethouder bezighouden met onder andere duurzaamheid, groen en ruimtelijke ordening. Paping wordt verantwoordelijk voor onder meer de portefeuilles financiën, wonen en armoedebeleid. Tijdens dezelfde vergadering besprak de gemeenteraad ook het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord van de PaarsGroene coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

Lees verder

Coalitieakkoord 2018-2022 en kandidaat-wethouders gepresenteerd

Vanmiddag is het Coalitieakkoord 2018-2022 van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA gepresenteerd. Met dit akkoord werken de vier partijen de komende jaren aan een sociale, groene, duurzame en aantrekkelijke stad. Onder meer door het instellen van een Klimaatfonds van 10 miljoen euro en extra investeringen in armoedebestrijding. Vandaag is ook bekend geworden welke twee wethouders GroenLinks Arnhem zal voordragen voor het nieuwe college van Arnhem.

Lees verder

Nieuwe coalitie GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

De onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA hebben gisteravond de onderhandelingen succesvol afgerond. Na een intensieve periode van onderhandelen waarbij inwoners en stakeholders zijn betrokken en hun wensen en ideeën hebben geleverd, ligt er een coalitieakkoord. Het akkoord bevat de visie, uitdagingen en ambities van de vier partijen voor de komende 4 jaar.

Lees verder