"Vorige week zaterdag is PEGIDA hier gekomen om een voor veel Nederlanders heilig geschrift, een Koran, te verbranden. Dit deed PEGIDA volgens eigen zeggen naar aanleiding van het uitvoeren van de motie over het mogen dragen van geloofsuitingen door handhavers. Een verwerpelijke actie als die van PEGIDA is polariserend en keuren we als GroenLinks af. Deze actie raakt ontzettend veel islamitische Arnhemmers. Dit brengt ons als samenleving tot niets anders dan verwijdering en verdriet.

Rol burgemeester Marcouch
Vanavond spreken we over de rol die de burgemeester heeft gehad tijdens, voor en na de demonstratie. GroenLinks staat vierkant achter onze burgemeester. Hij heeft gehandeld zoals de wet dat voorschrijft. Hij heeft gehandeld zoals onze grondwet dat voorschrijft. En hij heeft gehandeld zoals onze klassieke vrijheden voorschrijven. Daarnaast heeft de burgemeester – zoals hij altijd doet – de verbinding gezocht met diverse groepen in onze stad. We zagen ook verschillende vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap zich zaterdag inzetten om te de-escaleren. De burgemeester heeft ook na de demonstratie duidelijk en veelvuldig uitgelegd waarom hij bepaalde keuzes wel of niet gemaakt heeft.

Demonstratierecht
De burgemeester heeft simpelweg geen instrumenten om een demonstratie – hoe verschrikkelijk de uiting ook – van tevoren te verbieden. Zelfs niet wanneer er dreiging is op ongeregeldheden. Sterker nog: dan heeft de burgemeester de plicht om er alles aan te doen een demonstratie toe te staan. Pas als de gezondheid, het belang van verkeer of veiligheid in het geding zijn mag de burgemeester een demonstratie stoppen. De burgemeester mag een demonstratie niet beoordelen om de inhoud. Zelfs als deze mogelijk strafbaar zou zijn.

Polarisatie 
En voorzitter, hier kunnen we vanavond en ook nog vele avonden lang over praten. En dan doen we precies wat PEGIDA wilde bereiken: polarisatie. Angst creëren. Groepen tegenover elkaar zetten. Terwijl GroenLinks en bijna alle andere politieke partijen en Arnhemmers hetzelfde willen: een samenleving waarin we samen staan voor elkaars vrijheid. Met respect voor elkaars overtuigingen. Waar we racisme en discriminatie uitbannen. Maar in plaats daarvan laten we ons tegen elkaar opzetten door PEGIDA. Wie wint? Niet de democratie, niet antiracisme, niet antifacisme, maar de voorman van PEGIDA. Hij ziet een stad onder hoogspanning, en dat is precies wat hij wil. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Schouder aan schouder 
Wat GroenLinks betreft hebben we het daarom vooral over: hoe kunnen we als stad schouder aan schouder staan? Zelfs als er een rechts-extremist vanuit Duitsland komt om ons uit elkaar te halen. Hoe kunnen we dan bij elkaar blijven?  Duidelijk is dat het verbranden van een Koran een verwerpelijke, provocerende en aanstootgevende actie is die op geen enkele manier de opvattingen van de Arnhem in al haar diversiteit weergeeft. We zijn met meer. Veel meer. En we zijn er voor elkaar. Schouder aan schouder."

Met bijna alle partijen in de gemeenteraad spraken we ons uit tegen het vernielen en verbranden van religieuze voorwerpen en symbolen. Deze motie werd mede ingediend door GroenLinks.