Nieuws

Afval scheiden gaat lonen: DIFTAR per 1 juli 2020

Afval scheiden gaat lonen in Arnhem, voor iedereen. Per 1 juli 2020 wordt DIFTAR (gedifferentieerd tarief) ingevoerd voor afvalstoffenheffing. Dit betekent dat je vanaf dat moment een laag vast tarief betaald, en verder per zak restafval gaat betalen. Wie goed afval scheidt en weinig restafval over houdt, is goedkoper uit. En het is ook nog eens goed voor het milieu. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: "Jarenlang spreken we al over de invoering van DIFTAR. Keer op keer steunde de meerderheid van de gemeenteraad de invoering. Na jarenlang soebatten is er nu eindelijk het besluit mét een concrete invoeringsdatum. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee!"

Lees verder

Arnhem scheldt schulden van inwoners met schulden in één klap kwijt!

Goed nieuws! Arnhem scheldt schulden van inwoners met schulden in één klap kwijt! Raadslid Marie José Navis: "GroenLinks wilde dat de gemeente Arnhem meer dan goede voornemens bedacht voor 2020. Want inwoners met schulden hebben hulp nodig, niet nog meer schulden. Daarom dienden wij afgelopen jaar de motie ‘meer schulden voorkomen’ in samen met andere partijen. Hierdoor scheldt de gemeente Arnhem per 2020 voor vele Arnhemmers schulden kwijt. Op die manier begint het jaar voor vele Arnhemmers met minder stress en meer ruimte voor oplossingen!"

Lees verder

GroenLinks wil inzicht in bouwpercelen in groen

Dicht gepakte bomen

De afgelopen tijd is de fractie van GroenLinks meerdere malen verrast door het kappen van microbossen op bouwlocaties. GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen daarom weten op welke locaties dit nog meer voor kan komen en welke mogelijkheden er zijn om deze locaties groen te houden.

Lees verder

Afval scheiden ook lonend voor minima

De Arnhemse raad heeft 30 oktober 2019 ingestemd met een voorstel voor de kwijtschelding van afvalstoffenheffing voor mensen met een laag inkomen. Dit voorstel is een van de randvoorwaarden voor DIFTAR (betalen per afvalzak). In het voorstel worden minima met een gemiddeld afvalverbruik volledig gecompenseerd voor de afvalstoffenheffing. Als zij meer verbruiken, moeten ze ook meer betalen. Als zij minder verbruiken krijgen de minima geld terug, bijvoorbeeld via de GelrePas. GroenLinks is erg enthousiast over dit voorstel. Muriël Simonis: “Met dit voorstel is er voor alle Arnhemmers inclusief de minima, een positieve drijfveer om goed afval te scheiden.”

Lees verder

GroenLinks wil geen onduurzame biomassacentrales

Eerder diende GroenLinks, met andere partijen, een voorstel in om geen biomassa toe te staan, tenzij dit geen nadelige gevolgen heeft voor mens en milieu. De afgelopen maanden is er vaker gesproken over de biomassacentrale op IPKW. Fractievoorzitter Mark Coenders: “We moeten flinke stappen zetten om de klimaatverandering tegen te gaan. Voor GroenLinks en is houtgestookte biomassa daarbij geen duurzame oplossing. We hebben zoveel betere alternatieven voor onze energievoorziening. Ook kan snoeihout beter als grondstof worden gebruikt, bijvoorbeeld voor compost, dan als brandstof.” Een motie om het college van burgemeester en wethouders op te roepen hierover in gesprek te gaan met de provincie, haalde een ruime meerderheid.

Lees verder

Ambitieuze nieuwe Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn

Op initiatief van GroenLinks, in samenwerking met Partij voor de Dieren, PvdA en Denk, heeft de raad bij de behandeling van de begroting unaniem ingestemd met de motie Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn. In 2020 loopt de huidige uitvoeringsagenda af. En daarom wil GroenLinks graag dat het college kijkt naar een bredere invulling van deze welzijnsagenda voor dieren. GroenLinks-raadslid Marie Jose Navis: “Voor veel Arnhemmers vervullen dieren een belangrijke rol in hun leven, en daarmee maken zij een essentieel onderdeel uit van onze samenleving. Daarom willen wij ambitieus beleid voor het verbeteren van het welzijn van dieren.”

Lees verder