Nieuws

Betere ondersteuning nareizigers

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad op initiatief van GroenLinks, in samenwerking met D66, PvdA en DENK, ingestemd met een motie voor een verbetering van de ondersteuning voor mensen die via gezinshereniging naar Nederland komen, zogeheten nareizigers. GroenLinks-raadslid Marie Jose Navis: “Door de verdere decentralisatie van het inburgeren liggen er kansen voor Arnhem om een grotere groep mensen beter te ondersteunen bij inburgeren. En dat is nodig, want uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke nareizigers sneller van de gemeentelijke radar verdwijnen, omdat het beleid zich onbedoeld richt op mannen.”

Lees verder

Investeren in de stad: begroting 2020

Verandering gaat door in Arnhem. De afgelopen weken heeft de gemeenteraad het uitgebreid gehad over hoe we het geld in Arnhem gaan verdelen. Dit leggen we vast in de zogenaamde MJPB, de meerjarenprogrammabegroting. De MJPB is dus erg belangrijk voor de richting van het beleid van de gemeente. We hebben het groenste en sociaalste coalitieakkoord ooit. We zetten ook grote stappen met deze begroting, en we maakten aanvullende coalitieafspraken. Alle voorstellen (moties en amendementen) die GroenLinks (mede) indiende hebben een meerderheid gehaald! Fractievoorzitter Mark Coenders voerde woensdag 13 november namens GroenLinks het woord tijdens de algemene beschouwingen.

Lees hier de spreektekst van Mark

Arnhemse coalitie krijgt nieuwe impuls

Stadhuis

Na een periode van gesprekken en onderhandelingen geven GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA de samenwerking een nieuwe impuls voor de komende jaren. Nadat GroenLinks en de PvdA de samenwerking hadden opgezegd zijn de verkenners (Jan Markink en Rutger Groot-Wassink) aan het werk gegaan. Gebaseerd op hun advies zijn de vier partijen gesprekken gestart onder leiding van Geke Faber met als doel te onderzoeken of we in de huidige coalitie door kunnen. De gesprekken zijn succesvol afgerond.

Lees verder

Verschillende Arnhemse partijen roepen intochtcomité op mee te gaan met landelijke verandering Piet

De Arnhemse fracties van GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DENK/Verenigd Arnhem en Partij van de Arbeid hebben het Arnhemse Sinterklaasintochtcomité via een brief opgeroepen om – net als landelijk – Piet te ontdoen van verschillende pijnlijke connotaties met racisme. GroenLinks Arnhem-fractievoorzitter Mark Coenders: “De figuur Zwarte Piet heeft verschillende pijnlijke connotaties met racisme. Om te zorgen dat het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen kan zijn, vinden we het belangrijk dat we samen kijken hoe we dit kinderfeest kunnen ontdoen van deze kenmerken. We gaan graag met het intochtcomité het gesprek aan over deze verandering.”

Lees verder

GroenLinks, VVD, D66 en PvdA aan de slag met advies verkenners

Twee weken geleden presenteerde Rutger Groot Wassink en Jan Markink hun advies over toekomstige coalitiesamenwerking. GroenLinks neemt het advies van de verkenners over. We gaan serieus aan de slag met de adviezen in brede zin: lijmen, en zorgen voor structurele veranderingen in samenwerking en inhoud. Daar zijn we ook al mee begonnen. Inmiddels hebben de fractievoorzitters van de vier partijen al een aantal keer bij elkaar gezeten. Ook is Geke Faber, voormalig staatssecretaris en voormalig burgemeester van onder andere Zaanstad, bereid gevonden om de gesprekken voor te zitten en de partijen te ondersteunen in dit proces. Vervolgafspraken zijn inmiddels ook gemaakt. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: "Zoals GroenLinks al langer bepleit: een doorbraak in samenwerking en inhoud is nodig. De verkenners onderschrijven dit. En dat gaat verder dan goed met elkaar overweg kunnen. Dat gaat wat GroenLinks betreft over hoe je samen kan werken om de stad beter te maken. Over het gezamenlijk uitdragen van- en aan de slag gaan met ambities voor Arnhem. En ook zeker over inhoudelijk tot elkaar komen."

Lees hier de spreektekst van Mark