Nieuws

Monumenten pastorie Elden en Villa Schoonheuvel nog steeds in slechte staat

Meerdere malen heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor vervallen erfgoed. Al in 2014 vroegen we naar de staat van de voormalige pastorie aan de Huissensedijk in Elden, wat een rijksmonument is. Viereneenhalfjaar later is de situatie van dit pand niet beter, maar juist slechter geworden. Ondanks herhaaldelijke beloften van de eigenaar om het pand op te knappen. Ook Villa Schoonheuvel aan de Utrechtseweg is nog steeds in slechte staat, zo meldde de Gelderlander afgelopen maandag. GroenLinks stelt daarom woensdag weer vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het vervallen erfgoed. Fractievoorzitter Mark Coenders: "Dit zijn gebouwen met veel historische waarde. Helaas zijn ze de laatste jaren enorm verwaarloosd. Wij willen dat de gemeente dit keert zodat de gebouwen straks niet onherstaalbaar beschadigd zijn. Nu lijken de eigenaren ermee weg te komen."

Lees verder

Budget voor bestrijding armoede kinderen blijft beschikbaar

Eerder stelde het Rijk geld beschikbaar aan gemeenten om armoede onder kinderen te bestrijden met maatregelen in natura. Arnhem ontvangt van deze zogenaamde Klijnsmagelden jaarlijks € 1,1 miljoen. Omdat het college van burgemeester en wethouders pas na de verkiezingen en onderhandelingen is begonnen met het uitgeven van de Klijnsmagelden, bleek aan het einde van 2018 een bedrag van 359.000,- over te zijn. Raadslid Marie José Navis: "GroenLinks vindt dat het overgebleven geld voor kinderen armoede bestemd moet blijven! Daarom hebben wij in samenwerking met andere fracties, ervoor gezorgd dat het geld dat over is meegenomen wordt naar 2019 en bestemd blijft voor kinderen die in armoede opgroeien."

Lees verder

Tekorten zorgdomein, toeristenbelasting en radicalisering: de laatste vergadering van 2018

Wmo welzijn bewoners

De Arnhemse gemeenteraad kwam woensdag 19 december 2018 voor de laatste keer samen in 2018. Tijdens die avond werden belangrijke zaken besproken en besloten. Een van die zaken is het tekort in het zorgdomein, wat hoger is dan aanvankelijk gedacht. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Voor GroenLinks staat toegankelijke passende zorg bovenaan. We zijn geschrokken van de hoge tekorten, maar we moeten er met z’n allen voor zorgen dat goede zorg gewaarborgd blijft.

Lees verder

Museum Arnhem wordt snel verbouwd

Al jarenlang wordt in de stad gesproken over verbouw of nieuw van het Museum Arnhem. Eerder bleek de aanbesteding van het museum mislukt te zijn. In het coalitieakkoord van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA is daarom extra geld beschikbaar besteld voor de vernieuwing van het museum. Na onderzoek bleek alleen het verbouwen van de huidige locatie mogelijk voor de beschikbare middelen. Mede daarom stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het Museum nóg duurzamer te verbouwen op de huidige locatie. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Gezien de omstandigheden is dit het beste besluit wat we konden nemen. Het Museum Arnhem hoort bij Arnhem als stad van kunst en cultuur. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Lees verder

Winterprotocol daklozenopvang gaat nu in bij nul graden

Woensdag 19 december 2018 is de motie ‘Winterprotocol bij nul graden’ van onder meer GroenLinks unaniem door de gemeenteraad aangenomen! Dat betekent dat er deze winter bij 0 graden al extra bedden voor daklozen worden geplaatst in plaats van bij -5 graden. De raad besloot hiertoe onder meer omdat tussen de 0 en -5 graden de grootste kans op onderkoeling is. Raadslid Maud Dolsma: “De motie is een mooi voorbeeld van ‘samen met de stad’. Voor iedereen is een plek in de stad.”

Lees verder

Vanaf 1 januari 2019: strengste milieuzone

Het is dan eindelijk zover, de strengste milieuzone van Nederland wordt binnenkort een feit. GroenLinks nam eerder in 2018 het initiatief om de huidige Arnhemse milieuzone uit te breiden naar de strengste milieuzone van Nederland. Ook oudere dieselpersonenauto’s zijn niet meer welkom in de binnenstad. Tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 zijn de laatste technische hordes voor de milieuzone genomen. Onder meer dankzij een voorstel van GroenLinks en anderen is de milieuzone toegankelijker voor mindervaliden. Raadslid Muriël Simonis: “Wij zijn natuurlijk erg blij met deze luchtzuiverende maatregel. Gelukkig is de stad ook nog steeds toegankelijk voor mindervaliden.”

Lees verder