Nieuws

Bomenplan unaniem aangenomen

De Arnhemse gemeenteraad stemde afgelopen 19 februari unaniem in met het Bomenplan. Met dit door GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp voorgestelde plan worden bomen beter beschermd en komen er meer bomen. En gaan we zorgvuldiger om met bestaande bomen, mogen inwoners meedenken over de toekomst van onze bomen via een Boom Kwaliteitsteam en gaat bijvoorbeeld de diversiteit van bomen toenemen door het toevoegen van meer verschillende soorten bomen. Fractievoorzitter Mark Coenders: "De groene wind blijft doorgaan voor een bomenrijker Arnhem. Met dit bomenplan beschermen we bomen beter en komen er meer bomen. Voor onze groene stad!"

Lees verder

GroenLinks wil meer werkruimte creatieve sector

Kunst verbindt, geeft nieuwe inzichten en maakt discussie mogelijk. Kunst en cultuur zorgen ook voor een aantrekkelijke woonomgeving. Bij cultuur gaat het vaak over de grote gebouwen en grote gezelschappen, maar er is veel meer. Er zijn in Arnhem vele makers in de creatieve en culturele sector. Vorig jaar deed Bureau BUITEN onderzoek naar hun huisvesting. Zij constateerden onder andere dat er op dit moment een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch is tussen vraag naar en aanbod van huisvesting voor de creatieve en culturele sector in Arnhem, en dat deze mismatch in de toekomst groter wordt. En dat in de culturele en creatieve sector 37% van de mensen een verhuiswens heeft, waarbij ruimtegebrek of ruimteoverschot de meest genoemde verhuisreden is. GroenLinks wil daarom dat de gemeente inzet op meer en betere werkruimte voor de creatieve en culturele sector in Arnhem. GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: “Talentvolle creatieve Arnhemmers leveren een grote bijdrage aan de stad. Voor hen moet er ruimte zijn, die is er nu onvoldoende. Daarom vragen we aan het college met een plan te komen voor huisvesting van de creatieve en culturele sector.”

Lees verder

Cameratoezicht en het misverstand over privacy anno 2020

Twee mensen voor een muur vol camera's

Ondanks de oproep van GroenLinks om privacy zwaarder te wegen, besloot een meerderheid van de gemeenteraad flexibel cameratoezicht toe te staan. Het grondrecht privacy komt steeds vaker onder druk te staan, daarom is het belangrijk om een misverstand over privacy op te helderen.

Lees verder

Stadsgesprek: samen in actie tegen suïcide

Arnhem is één van de gemeenten met het hoogste aantal suïcides per jaar. Mensen die radeloos en in eenzaamheid uit het leven stappen. Van de mensen die zelfmoord plegen is 60 procent niet in beeld bij de zorg. Het is cruciaal dat we ons inzetten om hier iets aan te doen. 

Lees verder