In de Omgevingsvisie wordt beschreven hoe Arnhem er in 2040 uit gaat zien en we in de stad omgaan met de uitdagingen waar we voor staan, zoals een woningtekort en klimaatverandering. De visie en het voorstel van GroenLinks in aangenomen door de gemeenteraad. Een paar highlights waar GroenLinks Arnhem erg blij mee is:

  • Er worden woningen gebouwd op plekken in de stad die goed bereikbaar zijn met OV, met aandacht voor mensen met een kleine portemonnee, een beperking en/of een achtergestelde positie. Ruimte is schaars en daarom komt er hoogbouw op zorgvuldig gekozen plekken. Hierbij worden functies als wonen, werken en voorzieningen gecombineerd.
  • Fietsen, wandelen en reizen met het OV krijgt de voorkeur, boven de auto.
  • Arnhem wordt een duurzame stad waar energiearmoede wordt tegengegaan en waar veel ruimte is voor innovaties op het gebied van duurzame energie. .
  • Goede voorzieningen, zoals scholen, winkels, kleine horeca en theaters in de wijken. De leefbaarheid in wijken gaat omhoog en het worden gezonde wijken waar iedereen mee kan doen. De binnenstad transformeert van koopcentrum naar ontmoetingscentrum.
  • Een groene leefomgeving, passend bij de klimaatverandering. Met meer biodiversiteit en aandacht voor dierenwelzijn.

Geen kernenergie en biomassa in Arnhem

Het voorstel van GroenLinks, dat we samen met de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid indienden, stelt dat we geen toekomst zien voor kernenergie en biomassa en dat we open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.

Raadslid Muriel Simonis: “Kernenergie is vervuilend, niet duurzaam. Het afval blijft nog duizenden jaren bestaan. Eigenlijk hebben we er geen oplossing voor. We slaan het tijdelijk op en weten niet in wat voor een samenleving we in de toekomst leven. Het is dus weer de ellende doorschuiven naar toekomstige generaties. Wat ons betreft gebeurt er dus niks met kernenergie in Arnhem. Maar uiteindelijk gaat de gemeenteraad altijd over beleid en kan het natuurlijk best zo zijn dat er in de toekomst een totaal andere politieke vorm en kleur is. Maar dan moeten er wel echt zwaarwegende argumenten zijn om dit weer te veranderen natuurlijk.”

GroenLinks Arnhem is blij met de omgevingsvisie en kijkt uit naar de toekomst van van onze stad.