Het bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk is in 2020 vastgesteld door de Arnhemse gemeenteraad. GroenLinks vindt woningen bouwen in de uiterwaarden met de klimaatcrisis onverstandig. Dit plan verandert het aangezicht van het gebied enorm en zorgt voor een grote druk op het groen en de dieren in de omgeving. Daarnaast geeft het ons geen ruimte om in de toekomst verdere stijging van het water op te vangen. Mede daarom heeft de coalitie van Milieudefensie, Stichting Kloppend Stadshart de Raad van State gevraagd uitspraak te doen over de plannen. Deze uitspraak is 29 maart 2023 gekomen. De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat het bestemmingsplan, waarin ruimte is gegeven om meer dan 400 woningen te bouwen in het uiterwaardengebied Stadsblokken Meinerswijk, voldoet aan alle gestelde eisen en dat alle vergunningen in orde zijn.

GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: “GroenLinks wil geen woonwijk in ons groene hart. We zijn daarom uiteraard teleurgesteld dat de rechter toestemming geeft om de plannen door te laten gaan. Uiteraard respecteren we de uitspraak. We blijven ons inzetten voor een zo groen mogelijk Stadsblokken-Meinerswijk. Samen met de vele omwonenden en andere betrokkenen. Onze betrokkenheid bij het gebied is te groot om het nu los te laten.”