Jaren geleden ontving de gemeente Arnhem miljoenen guldens om geen VINEX-wijk toe te staan in Stadsblokken-Meinerswijk. Jaren later werd daar de mogelijkheid gegeven tot experimentele bouw. Maar dit zou kleinschalig moeten zijn. Zoals later ook, na een lang participatieproces, in de gebiedsvisie is opgenomen. Met Eilanden 2.0 werd afscheid genomen van deze lijn, en zijn we teruggekomen bij de situatie van ongeveer 30 jaar geleden: projectontwikkelaars willen en gaan de toekomst van ons groene hart bepalen. Dit doet de afspraak met het Rijk, de omwonenden en de mensen die meededen bij het participatieproces teniet.

Sinds de presentatie van Eilanden 2.0 zien we wat GroenLinks al vreesde: meer en meer woningen worden toegevoegd. De druk op het gebied gaat daardoor enorm toenemen. Waar er nu nog zo’n 50 wooneenheden in het gebied zijn, is dat straks bijna het tienvoudige. En de ontstane natuur op Stadsblokken zal onherkenbaar veranderen. Het gebied veranderd in een woonwijk met ongeveer 430 woningen.

Mark Coenders: "GroenLinks was, is en blijft tegen deze enorme bouwplannen. Maar ondanks dit besluit zullen wij ons blijven inzetten voor een groen Stadsblokken-Meinerswijk. Samen met de vele omwonenden en andere betrokkenen. Onze betrokkenheid bij het gebied is te groot om het nu los te laten."