Ik zit namens GroenLinks de gemeenteraad omdat er nog heel veel te doen is voor een socialere en groenere stad. Arnhem is een stad met een grote tweedeling. Te veel kinderen groeien op in armoede. En waar het Rijk te weinig stappen zet om de klimaatverandering tegen te gaan, moeten we als steden het goede voorbeeld geven. Van klimaatadaptatie tot de transitie naar schone energie. Misschien wel de grootste opgave van onze stad is het werken aan sterke wijken. Aan groene, diverse wijken waar het goed wonen is, waar iedereen kansen krijgt en waar we mensen ondersteunen wanneer dit nodig is.

Sinds ik in 2014 raadslid werd hebben we als GroenLinks veel bereikt. Zoals het linkse en groene coalitieakkoord. Maar we bereikten nog heel veel meer. Zelf diende ik voorstellen in voor bijvoorbeeld meer huisvesting voor de culturele sector, meer budget voor zorg en welzijn, het tegengaan van racisme en discriminatie, meer ruimte en budget voor de fiets en een betere herdenking van de evacuatie van 1944.

We moeten doorgaan met de verandering die we hebben ingezet. Ik doe daar graag aan mee als raadslid.

  “ Ik wil een eerlijke kans voor iedereen, dat alle Arnhemmers kunnen meedoen en dat we werken aan een gezonde toekomst: schone lucht en schone energie. ”

  Mark Coenders Fractievoorzitter

  Portefeuilles

  • Algemene zaken
  • Financiën
  • Erfgoed
  • Vastgoed
  • Project Arnhem Oost-aanpak
  • Project Lauwersgrachtalliantie
  • Project Stadsblokken-Meinerswijk
  • Wijk: Elden en De Laar