Culturele spelers zoals Museum Arnhem, Introdans, het Kunstbedrijf en het Openluchtmuseum zijn een grote toegevoegde waarde voor Arnhem. Cultuur zet niet alleen Arnhem op de kaart, maar verbindt ook Arnhemmers onderling. GroenLinks vindt de culturele sector in Arnhem erg belangrijk en streeft naar het in standhouden van een bruisende en creatieve stad.

Monumenten en erfgoed zijn belangrijk en waardevol. Zeker ook gezien de grote schade die Arnhem heeft opgelopen in de Tweede Wereldoorlog. We koesteren en behouden gebouwen, pleinen, kunstwerken, wateren groenstructuren die tot het cultureel erfgoed behoren. Waar nodig en mogelijk krijgen zij een nieuwe toekomst.

GroenLinks wil ruimte en vrijheid voor de kunst- en culturele sector in Arnhem. We investeren in creatieve initiatieven die bijdragen aan de lokale economie en cultuursector. Arnhem moet een gunstig woon- en werkklimaat voor kunstenaars en creatieve ondernemers zijn. We voeren een actief atelierbeleid in de volle breedte, waardoor talentvolle en succesvolle creatieve ondernemers een bijdrage blijven leveren aan het kunst- en culturele klimaat en uiteindelijk ook onafhankelijk kunnen blijven voortbestaan. ArtEZ Hogeschool voor de kunsten speelt een belangrijke rol in het Arnhemse culturele veld door het opleiden van kunstenaars. ArtEZ is met haar kunstopleidingen voor nationale en internationale studenten een broedplaats voor innovatie en talentontwikkeling, waardoor jong talent zich voor een periode vestigen in Arnhem. De kunstopleidingen van ArtEZ en ook creatieve HAN-opleidingen en hun (oud-)studenten leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan het culturele klimaat en de identiteit van Arnhem. We maken het aantrekkelijk voor de net afgestudeerden om in Arnhem hun kennis te ontplooien en te investeren. Daarnaast blijkt dat veel kunstenaars en creatieve ondernemers onderling samenwerkingsverbanden aangaan. GroenLinks juicht dergelijke initiatieven toe en wil dit ondersteunen.

Er moet ruimte komen en blijven voor creatieve ondernemers, lege plekken waar nieuwe cultuur kan groeien. Leegstand moet creatief worden benut. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente soepel omgaan met het afgeven van vergunningen en bestemmingsplannen. 

GroenLinks wil kunst en cultuur toegankelijk houden voor iedereen. Daarnaast moet kunst en cultuur toegankelijk blijven voor kinderen. Cultuureducatie en afspraken met onder andere scholen zijn belangrijk. GroenLinks stimuleert korting met een studentenpas op bezoek aan musea, de schouwburg en culturele activiteiten.

Kunst en cultuur zorgen ook voor een aantrekkelijke woonomgeving. De hele keten van opleiding, productie en presentatie is in Arnhem aanwezig, inclusief de topgezelschappen Oostpool, Introdans, Het Gelders Orkest en een groot aantal festivals en evenementen. GroenLinks wil deze keten behouden. De evenementen dragen ook bij aan de economie van de binnenstad en de werkgelegenheid in Arnhem.