Hoewel het college ook geschokt is door de kaalslag kan de eigenaar niet verplicht worden om de schade te herstellen omdat er geen vergunningsplicht was voor de kap. De wethouder gaat wel kijken hoe in de toekomst dit soort situaties voorkomen kunnen worden.