Raadslid Muriel Simonis: “Wij zijn blij met dit initiatief. Het sluit helemaal aan bij onze visie op de mobiliteit in Arnhem, zoals we ook hebben vastgelegd in het coalitieakkoord. We willen dat voetgangers en fietsers voorrang krijgen in het verkeer. Ook vinden we het belangrijk om geluidsoverlast te verminderen de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.”

Concrete maatregelen 

Concreet wil PAC graag dat dat de stoplichten aan de centrumring anders worden afgesteld met meer oversteektijd voor voetgangers en fietsers. Verder willen zij dat er een extra oversteekplaats wordt gemaakt bij de Rijnkade-Sabelspoort-Markt.

Duurzaam mobiliteitsplan 

Het college is bezig met het Duurzame Mobiliteitsplan, waarvoor de raad de startnotitie onlangs heeft vastgesteld. Hierin wordt de prioriteit in het verkeer eerst de voetganger, dan de fietser, dan het ov en dan de automobilist. Dit sluit dus goed aan bij wat het PAC wil. Maar zij willen niet wachten op dit plan en vragen daarom de raad om nu al aan de wethouder op te dragen om bovenstaande maatregelen te nemen. Daarnaast geeft het PAC nog een aantal punten mee die ze graag zouden terug zien in het mobiliteitsplan, waaronder snelheidsverlaging en trajectcontrole.