GroenLinks: beleid voor brommers en houtstook voor betere luchtkwaliteit

De Arnhemse gemeenteraad bespreekt momenteel de Luchtagenda. Hierin staan goede voorstellen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. GroenLinks wil een aantal extra stappen zetten. Houtstook en scooters dragen ook bij aan een slechte luchtkwaliteit. GroenLinks komt met voorstellen om dit te verbeteren. GroenLinks Arnhem-raadslid Muriël Simonis: “Er zijn zo’n 10.000 Arnhemmers met longproblemen die verregaande gevolgen ervaren in het stookseizoen. Nu kan er niets gedaan worden als er overlast wordt gemeld, dit willen we graag veranderen. Hier zijn waarschijnlijk ook de stokers die regelmatig hun kachel aansteken het mee eens, overlast is voor alle partijen vervelend.”

 
Overlast door houtstook
Uit onderzoek van Royal Haskoning naar de Arnhemse luchtkwaliteit in 2017 bleek dat houtstook door consumenten een van de grootste veroorzakers is van roet. Door gecombineerde adviezen aan Arnhemmers aan te bieden van het Longfonds en van het platform Houtrook & Gezondheid kan overlast beperkt worden. In deze adviezen staat bijvoorbeeld ‘Laat minstens één keer paar jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman’ en ‘stook niet bij windstil of mistig weer’. GroenLinks stelt daarnaast voor om in de Algemene Plaatselijke Verordening overlast door houtrook te verbieden.
 
Scooters en brommers
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat ook scooters zorgen voor een bijdrage aan slechte luchtkwaliteit. Ze leveren grote pieken schadelijke fijnstoffen die de fietsers inademen. GroenLinks wil met diverse maatregelen voor scooter- en brommergebruik in ieder geval de fietsers ontzien. Simonis: “Uit het onderzoek van de GGD Gelderland Midden blijkt dat scooters en brommers een grote fijnstofleverancier is voor fietsers, met ons fietsvriendelijke beleid willen we dit natuurlijk niet. Het advies is om deze groep weggebruikers zo veel mogelijk van het fietspad te houden. Daarnaast willen we ook deze weggebruikers helpen te verduurzamen, dus stellen we een inruilsubsidie voor een elektrisch model of een elektrische fiets. We vragen het college hiervoor met voorstellen te komen.”
 
Vervolg Luchtagenda
Naar alle waarschijnlijkheid besluit de gemeenteraad 13 februari over de Luchtagenda ‘Naar een schonere lucht in 2025’. Dan worden ook de moties over scooters en brommers en over houtstook definitief besproken.