Klimaat

De klimaatcrisis is overal om ons heen en we hebben geen tijd te verliezen. In deze begroting worden talloze maatregelen voorgesteld voor een klimaatrechtvaardig Arnhem. Zo wordt het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd, vullen we het Klimaatfonds weer aan met in totaal € 15 miljoen en vergroten we het budget voor duurzaamheid structureel. We investeren in het isoleren van woningen en richten het energiearmoede fonds van € 10 miljoen op, want iedereen moet de energierekening kunnen betalen.

Klimaatverandering kunnen we niet meer helemaal voorkomen en daarom moeten we ons ook gaan aanpassen. We gaan Arnhem radicaal vergroenen, met minder asfalt en meer groen. We versterken de duurzame bereikbaarheid van onze stad en mensen met de Gelrepas kunnen voor 1 euro met de bus.

Kansengelijkheid, wonen en inclusie

GroenLinks wil dat iedereen in Arnhem dezelfde kansen krijgt, ongeacht waar je opgroeit. Daarom wordt de Arnhem-Oost aanpak voortgezet en wordt er extra in geïnvesteerd. Om kansengelijkheid onder kinderen te bevorderen komt GroenLinks, samen met de Partij voor de Dieren en de Partij voor de Arbeid, met het project schoolmoestuinieren. Steeds meer scholen en gemeente zien de waarde van schoolmoestuinieren. Kinderen krijgen inzicht in voedsel en systemen, presteren beter op school, zijn gelukkiger en rustiger. Hiermee wordt het welzijn van onze jeugd vergroot. De gemeenteraad stemde in met dit voorstel.

We hebben ook te maken met een grote woningcrisis. Met het Stadsontwikkelingsfonds zijn we als gemeente minder afhankelijk van marktpartijen. Daarmee kunnen we zorgen voor meer betaalbare woningen en gaan we huisjesmelkers tegen. We bouwen niet in het groen en we gaan met de inwoners onze wijken nog groener maken.

We investeren in een vrijer en antiracistisch Arnhem. We gaan onderscheid maken tussen discriminatie en racisme en we betrekken verschillende groepen Arnhemmers die hier regelmatig mee te maken hebben in het uitwerken en uitvoeren van een aanpak. Dit voorstel diende GroenLinks samen in met DENK, Arnhem Centraal, PvdA, Volt en de Partij voor de Dieren.

Arnhem is een gastvrije stad. Dat laten we al jarenlang zien met de opvang van vluchtelingen in heel de stad. We dienen met CDA en Volt een motie in om te doen wat nodig is de innovatieve aanpak met een combinatie van werk, opleiding en taal rond de opvang van vluchtelingen voort te zetten.

GroenLinks deed verder een voorstel voor de oprichting van een centrum voor suïcidepreventie. Dit voorstel – wat GroenLinks indiende met Volt en andere partijen – haalde ook een meerderheid.

Financiën

Ondanks de financiële onzekerheid van gemeenten, weten we in Arnhem een solide begroting te maken. Waarin we niet inboeten op wat nodig is voor de stad, maar blijven investeren in een socialer en groener Arnhem. Daarbij proberen we de lasten eerlijker te verdelen, door bijvoorbeeld niet-woningen zwaarder te belasten en de parkeertarieven eerlijker te maken.

Fractievoorzitter Mark Coenders: "We willen een duurzaam, groen, kansrijk en verbonden Arnhem. En dat is keihard nodig. We staan voor enorme opgaven. Dat vraagt keuzes. Met deze begroting maken we als GroenLinks die keuzes. We gaan samen Arnhem veranderen."

Wethouder financiën Paul Smeulders (GroenLinks): "Arnhem staat voor grote uitdagingen. De klimaatcrisis vereist nu actie en daarom zetten we vol in op een inclusieve energietransitie. De vastgelopen woningmarkt vraagt om onorthodoxe acties om betaalbaar wonen voor veel meer Arnhemmers mogelijk te maken. En we nemen maatregelen om de kloof tussen arm en rijk te dichten. We hebben de ambitie om Arnhem duurzaam, nog groener en kansrijk voor al onze inwoners te maken."