Arnhem is een groene stad, waar bomen van groot belang zijn. Wat GroenLinks betreft komen er meer bomen en worden bomen beter beschermd. We zijn daarom blij dat GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp aan de slag is gegaan om te komen tot nieuw bomenbeleid.

In het eerste halfjaar van 2019 is het college van burgemeester en wethouders in gesprek gegaan met veel Arnhemmers over bomen. Een geplande bijeenkomst op 2 juli jl. over een (ambtelijk) conceptbeleidsplan, is echter over de zomer heen getild. Dit omdat onduidelijk is of er voldoende bestuurlijk draakvlak is voor de ideeën die er nu liggen in de huidige bestuurlijk-politieke situatie. Die situatie is ontstaan met de breuk in de coalitie. Fractievoorzitter Mark Coenders: "Wat GroenLinks betreft heeft nieuw bomenbeleid veel prioriteit. Wij hopen dan ook snel resultaten te zien, om keuzes te kunnen maken voor nieuw bomenbeleid, bijvoorbeeld bij de begroting." Verschillende inwoners(groepen) zien ook graag een terugkoppeling van de gesprekken met de stad en de volgende stap richting nieuw bomenbeleid. Daarom heeft GroenLinks hierover vragen gesteld aan het college of de informatie alsnog gedeeld kan worden met inwoners en de gemeenteraad.

De laatste tijd is er veel onrust over kap van bomen. Begrijpelijk, want in 2013 is de kapvergunning in Arnhem afgeschaft. GroenLinks stemde daar destijds tegen en heeft sinds die tijd aandacht gevraagd voor bescherming van bomen. Dankzij wethouder Cathelijne Bouwkamp ontstond eind 2018 ruimte om het bomenbeleid te herzien. Dit nadat ze al de bomen aan de Lauwersgracht wist te behouden. Raadslid Joël van der Loo: "De laatste maanden zijn bomen ook meer besproken dan ooit in de gemeenteraad. Er is behoefte aan verandering." GroenLinks vraagt daarom aan het college of zij bereid is om op korte termijn met deelnemers van de gesprekken over het bomenbeleid en andere inwoners een (ambtelijk) conceptbeleidsplan bomen te delen? En of het college bereid is om voorstellen voor nieuw bomenbeleid te delen met de gemeenteraad, voor de gemeenteraad een besluit neemt over de begroting.

De vragen worden naar verwachting binnen een aantal weken beantwoord.