Betere bescherming van bomen en extra bomen

Woensdag 13 maart was het Nationale Bomenplantdag. Op die dag plantte GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp honderden bomen met kinderen van de Jozef Sartobasisschool. Cathelijne Bouwkamp: "Arnhemmers hechten veel waarde aan bomen. Niet zo gek, want Arnhem is een groene stad en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dit jaar planten we daarom weer vele honderden jonge bomen die kunnen uitgroeien tot mooie volwassen exemplaren." Later die dag kreeg GroenLinks-fractievoorzitter van de werkgroep Behoud Bomen Arnhem een petitie voor herinvoering van de kapvergunning aangeboden. Mark Coenders: "Geweldig dat er zoveel steun is voor Arnhemse bomen. Nu is het tijd voor verandering: met Arnhem werken aan beter bomenbeleid!"

Woensdagavond 13 maart gingen Arnhemmers in Sonsbeek in gesprek over bomen tijdens 'Bomen over bomen'. Vele onderwerpen passeerden: van het voorkomen van kappen tot aanplant van nieuwe bomen. De laatste tijd is er veel onrust over kap van bomen. Begrijpelijk, want in 2013 is de kapvergunning in Arnhem afgeschaft. GroenLinks stemde daar destijds tegen en heeft sinds die tijd aandacht gevraagd voor bescherming van bomen. Dankzij wethouder Cathelijne Bouwkamp ontstond eind 2018 ruimte om het bomenbeleid te herzien. Dit nadat ze al de bomen aan de Lauwersgracht wist te behouden. De laatste maanden zijn bomen ook meer besproken dan ooit in de gemeenteraad. Er is behoefte aan verandering.

Nieuw bomenbeleid

Het voorgenomen nieuwe bomenbeleid ontvangt de gemeenteraad voor de zomer van 2019. Dit nadat het besproken is met betrokken Arnhemmers. In het nieuwe bomenbeleid wil GroenLinks betere bescherming voor bomen , méér bomen in onze groene stad en voor iedere nieuwe Arnhemmer een boom. Raadslid Joël der Loo: “Als raadslid ontvang ik vaak mailtjes met vragen over bomen die gekapt zijn en of dat wel mag. Helaas is het antwoord vaak ‘Ja, het mag’. Ik ga me er voor inzetten dat dit na het vaststellen van nieuw beleid niet meer het geval is!”