GroenLinks stelt vragen over het nieuwe bomenbeleid

Het is de afgelopen tijd misschien wel het meest besproken onderwerp in de Arnhemse raad; bomen. Het tegenhouden van de kap aan de Lauwersgracht door wethouder Bouwkamp, het toevoegen van extra bescherming voor de paardenkastanje aan de Amsterdamseweg en de aankondiging van nieuw beleid voor bomen. Raadslid Joël van der Loo: “Bomen horen bij Arnhem en het is duidelijk dat bewoners dat graag zo houden.”

(de vragen met antwoorden van de wethouder zijn onderaan de pagina toegevoegd)

Eerder dit jaar ontstond er veel ophef over de voorgenomen kap van zeven bomen rond de Lauwersgracht. Bijna 90 bezwaren werden ingediend, toch oordeelde de bezwarencommissie dat de kap door kon gaan. Desondanks besloot wethouder Bouwkamp dat de kap niet door mocht gaan en kondigde aan om in samenspraak met de stad, te komen met nieuw bomen beleid. GroenLinks vindt het belangrijk dat goede bescherming en toevoegen van nieuwe bomen opgenomen wordt in het nieuwe beleid.

Recent sprak de werkgroep behoud bomen Arnhem met Joël van der Loo en fractievoorzitter Mark Coenders en deelde de werkgroep zijn visie op nieuw beleid om ongehinderd kappen tegen te gaan. Aanleiding voor GroenLinks om samen met Arnhem Centraal vragen te stellen over de stand van zaken. Van der Loo: “Als raadslid ontvang ik vaak mailtjes met vragen over bomen die gekapt zijn en of dat wel mag. Helaas is het antwoord vaak ‘Ja, het mag’. Ik ga me er voor inzetten dat dit na het vaststellen van nieuw beleid niet meer het geval is!”

Vorige week hebben bewoners van Malburgen Oost hun zorgen uitgesproken over een aantal bomen, waaronder een van de beschermde waardevolle bomen in de wijk. De zorgen van inwoners over de Chinese Balsempopulier, wilgen en esdoorns tussen de Koppelstraat en de Zeegsingel in Malburgen Oost zullen ook gedeeld worden met het college van burgemeester en wethouders.

Antwoorden op de mondelinge vragen

1. Klopt het dat er in die tussentijd nog bomen zijn gekapt en zijn er nog ingrijpende kapplannen voor de komende tijd?

Wethouder Bouwkamp geeft aan dat met de 40.000 straatbomen in Arnhem het onvermijdelijk is dat er soms bomen gekapt moeten worden omdat deze de veiligheid van de openbare ruimte in het geding brengen. Dit jaar zijn er om die reden 35 bomen gekapt die accuut gevaar vormenden, in de komende winter zullen er nog 260 straatbomen gekapt worden omdat deze onveilig, ziek of dood zijn en een toekomstverwachting van minder dan een jaar hebben. Ook worden er in bossen en parken soms bomen verwijderd om bijvoorbeeld de weinige eiken in Arnhem te beschermen, deze hebben meer licht en ruimte nodig dan andere soorten. Ook is het soms nodig dat bomen verwijderd worden voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld een school. Verzoeken van bewoners om bomen te verwijderen in verband met overlast worden bij hoge uitzondering en in goed overleg met de buurt gehonoreerd.

Er komen natuurlijk ook bomen bij verteld de wethouder! Voor 2019 staat op de planning om 450 bomen in bossen en parken en zeker 300 straatbomen aan te planten.

2. Wanneer kunnen we het nieuwe bomenbeleid verwachten?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk samen met de Arnhemmers het bomenplan vast te stellen, de doelstelling hiervoor is medio 2019. Het college van burgemeester en wethouders zal dan ook met een raadsvoorstel komen, zodat de gemeenteraad het nieuwe beleid vast kan stellen.

3. In hoeverre zijn de bewoners van de stad betrokken tot nu toe? Zo niet, hoe denkt u dit aan te gaan pakken en de belofte in te lossen?

Het plan van aanpak voor het opstellen van het bomenplan is bekend, begin 2019 zal een intensief traject met bewoners gestart worden.

Vervolg vraag door Joël van der Loo: Er worden op meerdere plaatsen in de stad gebouwd, bijvoorbeeld het Olympus gebied in Malburgen, waar de bewoners een aantal bomen liever willen behouden. Kunnen we nu niet nog eens goed gaan kijken naar welke bomen er écht gekapt moeten worden en welke we toch kunnen behouden tijdens het bouwen?

Dit is iets waar ik als wethouder ook druk mee bezig ben en dat het ook goed is om daar het gesprek over te voeren in de stad en met de gemeenteraad. Soms kunnen er op plekken, zoals die in Malburgen, groen ontstaan omdat er lange tijd niets gebeurt en dan wordt daar toch een waarde aangehecht en dan is het belangrijk om daar het gesprek over aan te gaan.