Mark Coenders

Vice-fractievoorzitter, raadslid

Mark Coenders is wat je noemt een aanstormend talent. Bevlogen, maar met zijn relativeringsvermogen ook in staat om rust te brengen. Jong en fris, en toch al flink wat ervaring in de partij en maatschappelijke organisaties. Hij heeft kennis van de bestuurskundige én de praktische aspecten van politieke vraagstukken, zoals dat van de decentralisatie van de zorg. Mark kan mensen enthousiasmeren en overtuigen. Hij is breed inzetbaar, maar spant zich nu het liefst in voor onze groene idealen.

Ik ben Mark Coenders, 29 jaar en geboren en getogen Arnhemmer. Ik voel een grote verantwoordelijkheid voor de samenleving in het algemeen en onze stad in het bijzonder. Ik studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en werk bij de Gemeente Buren. Hier houd ik me bezig met beleid rondom Wmo, welzijn en andere thema's uit het sociaal domein. Als gemeenteraadslid houd ik me onder meer bezig met sociale zaken en wonen.

De komende jaren is er veel te doen in Arnhem. De aankomende decentralisaties, de benodigde verduurzaming, het benutten van ons groene potentieel en het tegengaan van de jeugdwerkloosheid en armoede zijn enkele van die onderwerpen. Als raadslid wil ik gebruik maken van de enorme potentie die Arnhem heeft. Hoewel de stad kampt met vele problemen en soms bovenaan de verkeerde lijstjes staat, zijn de Arnhemmers creatief en toekomstgericht. Ik heb veel ideeën over hoe we met de stad en toekomst om moeten gaan, maar ik wil ook de kennis en creativiteit van onze leden en andere Arnhemmers benutten.

Toch zullen er altijd mensen zijn die buiten de boot vallen, of het niet enkel kunnen redden met steun vanuit hun directe omgeving. GroenLinks moet er voor die mensen zijn. Of het nou gaat om mensen met een beperking, financiële problemen, problemen in de leefomgeving of op andere gebieden. GroenLinks heeft als inhoudelijk sterke partij ook een groot potentieel, maar kan zich nog meer profileren. Hiervoor – en voor Arnhem – wil ik me graag voor inzetten, en zo mede zorgen voor een groener, socialer en creatiever Arnhem!