De grote impact van ons voedselsysteem op een veranderend klimaat blijft niet onopgemerkt. Maar eten is bij uitstek ook cultuur. Daarom is een open dialoog nodig om samen een duurzaam voedselsysteem mogelijk te maken. Naar het voorbeeld van andere steden (Amsterdam, Wageningen en Ede), nemen we in Arnhem onze voeding en ons voedselsysteem onder de loep.