GroenLinks wil snel aan de slag met experiment sociale bijstand

Eerder dit jaar nam de Arnhemse gemeenteraad het initiatiefvoorstel 'Participatie in vertrouwen' aan. In dit voorstel stelde GroenLinks voor om te experimenteren met een sociale bijstand op basis van vertrouwen. Dit initiatiefvoorstel werd mede-ingediend door een aantal andere partijen in de raad en kon rekenen op grote steun. Onlangs werd bekend dat staatssecretaris Jette Klijnsma aan 25 gemeenten ruimte wil geven om te experimenten binnen de Participatiewet. Wel verbond ze er een aantal voorwaarden aan. Initiatiefnemer Mark Coenders (raadslid GroenLinks Arnhem): "We zijn tevreden dat de staatssecretaris gemeenten nu ruimte geeft om te experimenteren. Een socialere bijstand is nodig. Arnhem moet nu snel aan de slag." De bedoeling is dat de experimenten in 2017 starten.

Het Arnhemse experiment
In Arnhem deed GroenLinks een voorstel voor een experiment van twee jaar, voor 300 deelnemers. Zij mogen bijverdienen naast de bijstand. Belangrijk is wel dat bijverdienen moet lonen, maar ook uitstroom uit de bijstand aantrekkelijk moet blijven. Daarnaast worden er zo min mogelijk verplichtingen opgelegd aan de deelnemers. De staatssecretaris verbond nog een aantal strengere voorwaarden aan de experimenten. De staatssecretaris heeft een maximum gesteld aan het bedrag dat mensen binnen het experiment maandelijks mogen bijverdienen van maximaal €200,-. Daarnaast wil Klijnsma een groep binnen het experiment waarbij juist extra controles en verplichten zijn. Coenders: "Strengere controles passen wat ons betreft niet bij de beweging naar vertrouwen die we willen maken. Maar we zijn wel blij dat we nu ruimte krijgen om te experimenten. We gaan er vanuit dat we straks voldoende ruimte hebben om de doelen van ons experiment te halen: het komen tot betere en socialere regels rond de bijstand."

Snel aan de slag
Hoewel de gemeenteraad van Arnhem eerder instemde met een experiment voor een socialere bijstand, moet het experiment nog wel goedgekeurd worden door de staatssecretaris. Het is daarom belangrijk dat Arnhem haar experiment snel aanmeldt. Mark Coenders: "Er is al contact tussen Arnhem en het ministerie. Ons initiatief moet nu snel verwerkt worden in een officiële aanvraag die past bij de voorwaarden van de staatssecretaris. We vragen wethouder Van Burgsteden hier snel werk van te maken." Het doen van een officiële aanvraag wordt waarschijnlijk mogelijk zodra het besluit van de staatssecretaris definitief is.