GroenLinks Arnhem wil experiment sociale bijstand

GroenLinks wil een experiment in Arnhem met een sociale bijstand. Daarvoor dient GroenLinks met de Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en ChristenUnie een initiatiefvoorstel in. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen krijgen vaak te maken met veel controles en verplichtingen. Veel regels van de bijstand zijn wantrouwend naar bijstandsgerechtigden, zoals de sollicitatieplicht. Raadslid Mark Coenders: "GroenLinks wil uitgaan van vertrouwen, niet van wantrouwen." Deelnemers aan het experiment krijgen daarom de ruimte om bij te verdienen naast de bijstand, zonder dat ze met allerlei verplichtingen te maken krijgen. GroenLinks ziet drie beoogde effecten:

  • Mensen vinden sneller een baan die bij hen past en die ze langer houden;
  • Mensen voelen zich beter en minder gestrest doordat ze meer vertrouwen en ruimte krijgen;
  • Er is meer ruimte voor onbetaalde arbeid zoals mantelzorg voor bijvoorbeeld een ziek familielid.

Waarom een experiment?
De laatste jaren wordt de bijstand door velen gezien als een cadeautje voor mensen die niet willen werken. Maar zo zit het niet. Raadslid Mark Coenders: "De bijstand is een vangnet voor mensen die geen ander inkomen hebben. Velen willen graag werken, maar er is te weinig werk. Meer controleren, hogere boetes en strengere regels helpen dan niet. Ruimte geven om bij te verdienen en het geven van vertrouwen wel." Een voorbeeld: nu moeten mensen hun bijstanduitkering stopzetten als ze een tijdelijke baan vinden. Het is een heel gedoe om weer bijstand aan te vragen na die tijdelijke baan. Met een sociale bijstand krijgen mensen de mogelijkheid tijdelijk bij te verdienen, zonder allerlei rompslomp. Hierdoor doen bijstandsgerechtigden werkervaring op.

Waarom in Arnhem?
In Arnhem hebben veel mensen geen werk. Ook ontvangen veel Arnhemmers een bijstanduitkering, meer dan gemiddeld in Nederland. In Arnhem hanteren we de bijstandsregels wel minder streng dan in sommige andere gemeenten. In Arnhem hebben we bijvoorbeeld een vrijwillige tegenprestatie. Maar we hebben wel te maken met de strenge regels die landelijk bepaald zijn. Door een experiment met een sociale bijstand kunnen we adviseren hoe het beleid veranderd kan worden. 

Hoe ziet het experiment er uit?
Het Arnhemse experiment moet in 2016 of 2017 starten, het liefst in samenwerking met andere steden zoals Nijmegen. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen kan het experiment begeleiden en onderzoeken. Het experiment duurt twee jaar en er is ruimte voor 300 deelnemers. Zij mogen bijverdienen naast de bijstand. Daar wordt wel een maximum aan gesteld. Dit bedrag bepalen we niet vooraf. Zo blijft er tijdens het experiment ruimte om de beste oplossing te kiezen. Belangrijk is wel dat bijverdienen moet lonen, maar ook uitstroom uit de bijstand aantrekkelijk moet blijven.

Lees hier het manifest ‘Participatie in vertrouwen’ van GroenLinks Arnhem: https://arnhem.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=1441723/type=pdf/Participatie_in_vertrouwen_____manifest_van_GroenLinks_Arnhem.pdf