GroenLinks diende in 2019 samen met de PvdA de motie ‘Werken moet lonen’ in, waarin we het college de opdracht gaven om te onderzoeken hoe we de armoedeval kunnen voorkomen. Marie José Navis: "Door een groeiend inkomen kunnen inwoners vaak geen gebruik meer maken van toeslagen. Hierdoor houden deze Arnhemmers minder geld over dan met een bijstandsuitkering." Gemeente Arnhem ging een samenwerking aan met Stimulanz. Consulenten van Werk & Inkomen krijgen hiermee een nieuwe tool (WerkloonT) handen. Deze tool maakt direct inzichtelijk voor welke financiële vraagstukken Arnhemmers komen te staan (als zij de stap naar werk maken). Want als je aan het werk gaat moet je als Arnhemmer ook zeker weten dat dit gaat lonen.

In 2019 stelde GroenLinks al schriftelijke vragen over werkende armen. Daaruit blijkt dat er in Arnhem (net als in veel andere grote steden) bovengemiddeld veel werkende armen wonen. Landelijk is het percentage 4,6%. In Arnhem ligt dat tussen de 5,5% en 7%. Arnhem heeft verhoudingsgewijs dus veel mensen (1.000) met een langdurig laag inkomen, ook als zij werk als voornaamste inkomensbron hebben.

Vanuit de gemeente is het moeilijk om bestaanszekerheid onder werkenden te bevorderen. Bestaanszekerheidsbeleid is inkomenspolitiek. Dat is voorbehouden aan het Rijk. Maar de gemeente kan veel doen met behulp van armoedebestrijding Arnhemmers, om te ondersteunen bij de ingewikkelde financiële keuzes waar zij voor komen te staan.

En daar blijft het niet bij. In het coalitieakkoord is afgesproken om de GelrePas voor gezinnen met kinderen toegankelijk te maken voor alle huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Hierdoor is de GelrePas voor meer werkende armen bereikbaar dan wanneer deze grens op 120% ligt.

Daarnaast is binnen de vernieuwde armoedeagenda meer ruimte voor gemaakt voor betere ondersteuning.  “Wij zorgen voor mensen die onze zorg nodig hebben,” aldus wethouder Ronald Paping. “Armoede bestrijd je echter niet alleen met geld, maar ook door mensen te ondersteunen en de mogelijkheden te bieden uit de armoedesituatie te komen. Daar zetten we met deze agenda vol op in. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze partners in de stad.”