GroenLinks-raadslid Maud Dolsma: "Armoede is al jaren lang aanwezig in onze stad Arnhem, meer dan in andere steden. Het heeft zich op de een of andere manier genesteld in ons midden en blijft van generatie op generatie aanwezig, soms verborgen, soms pijnlijk zichtbaar. Wat GroenLinks betreft is bestaanszekerheid nummer 1 voor onze inwoners. Daarom zijn we blij met de plannen die mensen de ademruimte geven die ze nodig hebben."

De inzet van de aanpak is om Arnhemmers te helpen zodat ze zelfstandig en langdurig een beter bestaan kunnen opbouwen. Voor zichzelf en voor hun kinderen. Daarnaast bieden we als gemeente een vangnet voor mensen die dat echt niet (meer) lukt. In de armoedeaanpak staat op welke manier en met welke acties we dat willen bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door het verlagen van vaste lasten en het verlagen van de energierekening, door de toegang tot gemeentelijke inkomensondersteuning makkelijker te maken of door diverse bestaande regelingen meer op maat in te zetten. We moderniseren de GelrePas en laten die beter aansluiten op de behoefte van onze inwoners. GroenLinks-wethouder armoedebeleid Ronald Paping: "Maar armoede is meer dan 'geen geld hebben'. Armoede betekent vaak niet meer mee kunnen doen. Met sporten, met evenementen, met de buurt. Armoede zorgt voor veel problemen, van stress tot sociale uitsluiting. Het is een negatieve spiraal waaraan het lastig is je te ontworstelen."

Speciale aandacht is er voor generatiearmoede. Wie opgroeit in een gezin waar structureel te weinig geld is, komt zelf vaak ook in zo'n situatie terecht. Naast diverse regelingen biedt de vernieuwde GelrePas hier uitkomst. De GelrePas is helemaal digitaal en biedt straks juist voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën meer mogelijkheden en activiteiten, zodat zij veel beter mee kunnen doen met de rest.

Verdere voorstellen GroenLinks

GroenLinks wil het gezamenlijk denken, doen en verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het doorbreken van armoede versterken. Daarom diende GroenLinks een motie in om welzijn (inclusief armoede) bij ieder voorstel wat we bespreken in de gemeenteraad terug te laten komen. Over deze motie is gestemd, maar door de afwezigheid van enkele raadsleden is dit in gelijkspel geëindigd en wordt er in januari opnieuw over gestemd.

GroenLinks diende mede met D66 en andere partijen een motie in om menstruatiearmoede tegen te gaan. Deze haalde een meerderheid. Net als een motie die we met anderen indienden om in onze communicatie rekening te houden met mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en met het effect van chronische stress op het vermogen op problemen op te lossen of om hulp te vragen.