De Arnhemse gemeenteraad stemde afgelopen 19 februari unaniem in met het Bomenplan. Met dit door GroenLinks-wethouder Cathelijne Bouwkamp voorgestelde plan worden bomen beter beschermd en komen er meer bomen. En gaan we zorgvuldiger om met bestaande bomen, mogen inwoners meedenken over de toekomst van onze bomen via een Boom Kwaliteitsteam en gaat bijvoorbeeld de diversiteit van bomen toenemen door het toevoegen van meer verschillende soorten bomen. Fractievoorzitter Mark Coenders: "De groene wind blijft doorgaan voor een bomenrijker Arnhem. Met dit bomenplan beschermen we bomen beter en komen er meer bomen. Voor onze groene stad!"

De laatste periode is er veel onrust over kap van bomen. Begrijpelijk, want in 2013 is de kapvergunning in Arnhem grotendeels afgeschaft. GroenLinks stemde daar destijds tegen en heeft sinds die tijd aandacht gevraagd voor bescherming van bomen. Het college heeft in de huidige periode al goede stappen kunnen zetten: zo zijn er veel bomen gespaard, zoals de bomen aan de Lauwersgracht en heeft het college ons voor het eerst een Bomenplan voorgelegd.

Het Bomenplan is tot stand gekomen met veel betrokken Arnhemmers. Zij pleitten voor onder andere voor meer diversiteit aan bomen, voor het terugbrengen van de kapvergunning en het zorgvuldig omgaan met bestaande bomen. In het ontwerp-Bomenplan is deze input verwerkt. In een uitvoeringsplan wordt dit allemaal concreter gemaakt.

Met ons aangenomen amendement ‘Meetbare doelen’ wilden we de doelen nog concreter maken en in de gaten houden of deze doelen ook daadwerkelijk bereikt worden. Zo is een doel dat de komende 5 jaar het kroonoppervlak van bomen met 5% moet toenemen. Dit voorstel diende GroenLinks mede in met D66, PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, DENK/VA en Arnhem Centraal.

Met dit alles is het wel erg teleurstellend dat sommige partijen bleven pleiten om het kappen van bomen makkelijker te maken. Met als dieptepunt een aangenomen amendement van VVD, D66 en anderen, om de kapvergunning niet geheel terug te brengen. Dit gaat lijnrecht in tegen een wens van heel veel Arnhemmers. Vorig jaar ontvingen we een petitie van honderden Arnhemmers om de kapvergunning terug te brengen, ook voor Arnhemmers. Ook in het participatietraject was dit een belangrijk onderwerp. VVD, D66 en anderen laten deze mensen in de kou staan en maken bijna alle particuliere bomen vogelvrij. Desondanks maken we met dit Bomenplan een grote stap voor onze bomen.

Mark Coenders: “Arnhem is een groene stad, waar bomen van groot belang zijn. Bomen hebben een belangrijke functie in de stad. Zij helpen klimaatverandering tegen te gaan en zorgen (mede) voor een koele, leefbare en groene stad. Wat GroenLinks betreft komen er meer bomen en worden bomen beter beschermd. Met dit Bomenplan doen we dat.”