In de Begroting 2021 en de Herstelagenda zitten voor miljoenen aan investeringen voor een duurzame, groene en sociale stad. GroenLinks-wethouder financiën Ronald Paping: "We hebben er voor gekozen om deze crisis te lijf te gaan door te investeren. Met de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis: een herstel- en versterkingsplan dat investeringen laat zien, oplopend tot ruim € 19 miljoen." Dé weg uit deze crisis is niet bezuinigen maar investeren in wat onze stad sterk maakt. We investeren in de energietransitie en klimaatadaptatie. We investeren in het aan het werk houden en helpen van Arnhemmers. We investeren in de aanpak van armoede en schulden. We investeren in een veilige en leefbare stad. Ronald Paping: "Corona is een crisis die zijn weerga niet kent, met ingrijpende maatschappelijke gevolgen, ook voor de gemeentelijke financiën. Tot nu toe hebben we dit kunnen opvangen, en zelfs kunnen investeren. Maar we zijn er nog niet, het is onvoorspelbaar wat ons nog te wachten staat en welke financiële gevolgen dit heeft."

De begroting is hier te lezen.