Arnhem is een stad van kunst en cultuur. Maar er is een tekort aan ruimten voor makers om te werken. In de culturele en creatieve sector heeft 37% een verhuiswens die vaak komt door ruimtegebrek of ruimteoverschot. Daarom diende GroenLinks in juli 2020 een motie in om een plan te maken voor meer creatieve en culturele huisvesting.

Dat plan is er gekomen. In het Plan van aanpak Huisvesting creatieve en culturele sector 2021-2024 staan plannen om het tekort van 15.500 m2 aan werkruimten tegen te gaan. De ambitie is om de komende jaren (2021-2024) gemiddeld 3.000 m2 per jaar aan nieuwe creatieve bedrijfsverzamelgebouwen te realiseren, in samenwerking met de culturele en creatieve partijen in de stad. Er wordt bijvoorbeeld bij het vrijkomen van gemeentelijk vastgoed en wanneer leegstandbeheer van toepassing is, gekeken of een pand geschikt is voor de tijdelijke huisvesting van doelgroepen van beleid. Vaak met prioriteit voor de creatieve en de culturele sector. Jaarlijks is € 100.000 beschikbaar voor dit plan.