Vanaf de aanvraag van bijstand moeten jongeren tot 27 jaar eerst vier weken naar werk of opleiding zoeken voor ze daadwerkelijk bijstand krijgen. Dit levert financiële problemen op en jongeren raken buiten beeld omdat zij niet gelijk begeleid worden. De gemeente Arnhem gaat vanaf nu, in navolging van de gemeente Utrecht, die zoekperiode niet meer toepassen.

Verder geeft het college aan een samenwerking te starten om deze jongeren te bereiken en te gaan onderzoeken of een beloning op deeltijdwerk mogelijk is. Dit laatste is bedoeld om werken te stimuleren en ervoor te zorgen dat jongeren er niet op achteruit gaan doordat ze toeslagen kwijt raken als hun inkomen stijgt.

GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders: "We willen in de participatiewet werken vanuit vertrouwen, niet vanuit wantrouwen. En: bijstand is een recht, geen gunst. We zijn blij dat het college dit met ons eens is en vanaf nu jongeren hetzelfde behandeld als andere Arnhemmers die bijstand aanvragen.”