We deden eerder voorstellen om de verplichte tegenprestatie af te schaffen, proeftuinen voor een sociale bijstand te realiseren en de participatiewet in vertrouwen uit te voeren. Op zoek naar een oplossing sprak GroenLinks-raadslid Marie José Navis met de Arnhemse Emma. Emma is een weduwe die, na het overlijden van haar echtgenoot, haar kinderen alleen heeft opgevoed. De jongste is nu 18 jaar en daarmee vervalt de nabestaandenuitkering. Ze schreef in haar email; “Ik heb mijn hele leven voor anderen gezorgd, en nu kan ik niet voor mijzelf zorgen.” Emma wil graag aan het werk, maar heeft door haar persoonlijke omstandigheden geen arbeidsverleden op kunnen bouwen. Parttime werken naast de bijstand zou voor haar een mooie tijdelijke oplossing zijn om door te stromen naar werk.

Bijverdienen in de bijstand kan op dit moment, maar tot een bedrag van 221,- voor 6 maanden. Maar dat is te kort om door te stromen naar een baan met voldoende uren om uit te stromen uit de bijstand. Dat blijkt onder andere uit een onderzoek dat de gemeente Utrecht uit heeft gevoerd.

Gemeente Amsterdam leek afgelopen voorjaar hierin mogelijkheden te hebben gevonden. Zij wilden het bedrag dat je mag bijverdienen naar 500,- verhogen. Dat leek GroenLinks een mooi plan, maar de wetgever is er helder over; er is een bewuste keuze gemaakt een maximum te stellen aan de hoogte van het bedrag dat je mag bijverdienen. Verdien je meer dan 221,-? Dan ontvang je onterecht bijstand met het gevolg dat je het geld moet terugbetalen.

Daarom ging GroenLinks samen met de PvdA opzoek naar een andere oplossing. Samen kwamen we uit op een paragraaf in de wet die het mogelijk maakt om inwoners die parttime aan de slag willen gaan tegemoet te komen met een uitstroompremie. Deze premie wordt door de wet niet gezien als inkomen. Op die manier kunnen mensen in de bijstand voor langer dan 6 maanden aan de slag met behoud van bijstand en verdienen zij door middel van deze premie bij. Dit kan een premie met een maximum van 221,- per maand zijn. Maar dat hangt af van de afspraken die de gemeenteraad maakt over de in- en uitvoering van een dergelijke premie.

Daarom heeft GroenLinks samen met de PvdA, D66 en Denk/Verenigd Arnhem het voorstel aan het college gedaan om te onderzoeken op welke manier de uitstroompremie ingevoerd kan worden in Arnhem. Marie José Navis “Door middel van de doorstroompremie investeren we op korte termijn in de bestaanszekerheid en zorgen we ervoor dat er op langer termijn een sociale bijstand gerealiseerd wordt die de basis voor die Arnhemmers steviger maakt.”

Het college heeft de gemeenteraad laten weten de motie van GroenLinks en PvdA over te nemen. We wachten nu met enig ongeduld op het voorstel waarmee het college naar de raad komt. We verwachten van het college in september een zo ruimhartig mogelijk voorstel.