Arnhem doet experimenten naar socialere bijstand

Op initiatief van GroenLinks en andere fracties start Arnhem experimenten naar een socialere uitvoering van de bijstandsregels. In 2018 starten diverse proeftuinen waarbij mensen in de bijstand meer op maat worden bijgestaan om te bewegen naar werk. Op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Naar de effecten van deze proeftuinen wordt onderzoek gedaan. Ook werkt het college van burgemeester en wethouders een plan uit voor een experiment met bijverdienen naast de bijstand. Dit naar voorbeeld van Amsterdam die daar dit najaar een plan voor presenteerde. Raadslid Mark Coenders: "Mensen willen graag werken, maar er is te weinig werk. Meer controleren, hogere boetes en strengere regels helpen volgens GroenLinks dan niet. Ruimte geven om bij te verdienen en het geven van vertrouwen wel. Goed dat we gaan onderzoeken hoe we die ruimte echt kunnen geven."

In april 2016 stemde de Arnhemse gemeenteraad in met het initiatiefvoorstel 'Participatie in vertrouwen' van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. Het doel van dit initiatiefvoorstel was te komen tot een experiment met sociale bijstand. Een van de voorwaarden van het initiatiefvoorstel was dat het moest voldoen aan regels van het Rijk. Op die regels kwam vervolgens veel terechte kritiek. Zo moest onze uitvoering van de tegenprestatie, in Arnhem een vrijwillige tegenprestatie, veranderd worden. Mark Coenders: "We waren en zijn niet van plan onze vrijwillige tegenprestatie in te ruilen voor een experiment. Daarom keken we de afgelopen maanden naar alternatieven om toch te komen tot een experiment met een sociale bijstand of socialere uitvoering van de bijstandsregels." 

Met de aangenomen motie 'Participatie in vertrouwen' riepen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de SP op om ambtenaren ruimte te geven te werken vanuit vertrouwen, maatwerk te leveren en om de ruimte van de Participatiewet te gebruiken. De afgelopen maanden is het college ook aan de slag gegaan met het veranderprogramma 'Doorbraak naar werk'. Daarin worden mensen in de bijstand meer op maat bijgestaan om te bewegen naar werk. Vanuit vertrouwen en op basis van eigen wensen en kunde. Dit veranderprogramma sluit grotendeels aan bij de uitgangspunten van het eerdere initiatiefvoorstel. Daarom komt er een samenhangend uitgevoerd onderzoek naar de proeftuinen van 'Doorbraak naar werk'. Daarbij zoeken we de combinatie zoeken met andere experimenten in Nederland.

Ook Amsterdam is gaan zoeken naar een mogelijkheid binnen de wet om een experiment met bijverdienen naast de bijstand te starten. Ook een van de onderdelen van het eerdere Arnhemse initiatiefvoorstel. Mark Coenders: "Wij zien ook nog steeds graag een experiment waar mensen mogen bijverdienen naast de bijstand, omdat wij geloven dat mensen hierdoor bijvoorbeeld sneller een kleine baan kunnen aannemen. Hiermee doen ze belangrijke werkervaring op waardoor ze sneller en langer uit de bijstand raken." GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de SP riepen daarom het college een plan te maken, op basis van het experiment van Amsterdam, om ook een experiment met bijverdienen naast de bijstand in Arnhem te starten. De Arnhemse gemeenteraad nam het voorstel met grote meerderheid aan.