Cathelijne Bouwkamp

Fractievoorzitter, raadslid

Want juist in slechte tijden is het belangrijk solidair te zijn.

Met haar aanstekelijk enthousiasme weet Cathelijne mensen en media te inspireren en te winnen voor haar creatieve ideeën. Ze is uitstekend thuis op voor GroenLinks belangrijke dossiers. Zo verwierf ze in de vorige raadsperiode als commissielid draagvlak voor een beter armoedebeleid. Met haar rust en kennis straalt ze vertrouwen uit. Als fractievoorzitter vervult Cathelijne een bindende rol en haalt ze in elk fractielid het beste naar boven. Met deze eigenschappen, gekoppeld aan strategisch inzicht, geeft ze de GroenLinks-fractie een sterke positie in de gemeenteraad.

Eerlijk delen, duurzaamheid en vrijzinnigheid zijn de basis van onze politiek. Dat zijn geen loze woorden, maar voorwaarden voor een stad waarin mensen gezond en gelukkig kunnen leven. 'Als fractievoorzitter wil ik laten zien dat GroenLinks er toe doet. Want GroenLinks is de partij van de idealen én de partij met de beste ideeën om die idealen te bereiken. Arnhem is een groene stad en GroenLinks heeft grote, duurzame ambities voor deze stad.'

GroenLinks zet zich in voor het behoud van een vangnet voor die mensen die dat echt nodig hebben. Want juist in slechte tijden is het belangrijk solidair te zijn. Maar daar lossen we de problemen niet mee op. Als GroenLinks moeten we ook laten zien dat we een duurzaam en eerlijk alternatief hebben voor de kille bezuinigingen van nu. 'Zo moeten we bijvoorbeeld laten zien dat duurzame energie werkt en ook werk verschaft.'

'Ik ga de stad in om te luisteren wat er leeft; ik wil weten welke zorgen mensen hebben, welke oplossingen zij zien en welke plannen zij hebben voor de stad. En ik wil horen hoe GroenLinks daarbij een partner kan zijn. Met veel plezier woon ik met mijn gezin in deze mooie stad en met veel passie zet ik mij om onze idealen voor deze stad waar te maken. Voor een eerlijker en groener Arnhem!'