Afgelopen zaterdag was een er een bijeenkomst van GroenLinks samen met de leden van de PvdA over de Arnhem-Oost aanpak. Wethouders Cathelijne Bouwkamp en Mark Lauriks vertelden over deze aanpak. We waren te gast bij Presikhaaf University waar Nabil El Malki en Melvin Kolf hun ambities en praktijkervaringen met ons deelden.

Met de Arnhem-Oost aanpak wordt er gewerkt aan de leefbaarheid in 5 kwetsbare wijken in Arnhem: Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek. Een aantal onderdelen zijn belangrijk voor deze aanpak:

Een lange adem

Het gaat om een langjarige aanpak, over achttien tot twintig jaar. In deze wijken zijn patronen ontstaan die niet zomaar op te lossen zijn. Er is vaak een openstapeling van problemen zoals schulden, laaggeletterdheid en werkeloosheid, die van generatie op generatie worden overgedragen. Om dit soort patronen te doorbreken is een lange adem nodig.

Bestaanszekerheid

De focus ligt op alles wat nodig is voor een zeker en stabiel bestaan. Bij Presikhaaf University krijgen kinderen niet alleen huiswerkbegeleiding maar ook eten, er is tijd voor sport en ze worden geholpen bij allerlei praktische zaken zoals een fiets die nodig is om naar een stage te kunnen.  

Vertrouwen

Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Het is moeilijk om een weg te vinden in bureaucratisch Nederland en als er dan een fout wordt gemaakt wordt iemand daar vaak keihard op afgerekend. Daardoor is het vertrouwen in de overheid en instanties vaak laag. Dat vertrouwen moet worden teruggewonnen met veel geduld en de ruimte om fouten te maken. Daarom is het ook belangrijk dat de aanpak wordt gedragen door de bewoners zelf. Presikhaaf University is daarvan een goed voorbeeld. Het is opgestart door twee mannen die zelf in de wijk zijn opgegroeid en wordt volledig gedraaid door vrijwilligers uit de wijk.

Nationaal Programma Arnhem Oost

De Arnhem-Oost aanpak is een nationale aanpak en dat houdt in dat de landelijke overheid heeft toegezegd de aanpak voor de lange termijn te steunen, zowel financieel als op het gebied van regelgeving. Waar nodig worden regels aangepast of aan de kant gezet om het doel te bereiken.

Fractievoorzitter Mark Coenders: “GroenLinks Arnhem staat voor eerlijke kansen in Arnhem. Wij zijn blij dat deze aanpak door de gehele raad wordt gesteund en dat we op deze manier kunnen werken aan een stad waar het niet meer uitmaakt waar je geboren wordt, maar waar iedereen dezelfde kansen heeft op een goede toekomst.”