Het aantal sociale huurwoningen is al jaren te laag en de doelgroep voor deze woningen is de afgelopen tijd alleen maar toegenomen, bijvoorbeeld door de extramuralisering van de zorg en de komst van statushouders.

Wij willen gemengde wijken. Een mix van (sociale) huur- en koopwoningen is belangrijk om de tweedeling aan te pakken. In Arnhem zijn de komende decennia voldoende plekken voorhanden om nieuwe woningen te bouwen voor mensen die woonruimte nodig hebben. We kiezen daarbij voor een compacte stad: liever bouwen in de hoogte, dan in het groen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat voorzieningen zijn verspreid over de hele stad. Daarbij wil GroenLinks dat de gemeente niet alleen in standaardvoorzieningen investeert, maar ook open staat voor en meedenkt met burgerinitiatieven die de leefbaarheid en de duurzaamheid van wijken vergroten.