Arnhem is mijn stad omdat het al jaren mijn thuishaven is. Ik heb mijn hart verloren aan deze prachtige groene stad waar creativiteit en aandacht voor elkaar hoog in het vaandel staan.

Ik ben raadslid voor GroenLinks omdat ik de verbinding wil zijn tussen de burger en politiek. Daarbij vind ik het een uitdaging om mee te mogen denken en te pleiten voor de inrichting van de stad.

Wat ik zie is dat elke Arnhemmer trots is op zijn stad. Ik wil bijdragen aan een nog socialer en bewuster Arnhem met gelijke kansen voor iedereen. Samen kunnen we de grote kloof tussen rijk en arm wegnemen. Cohesie tussen de stadsdelen en dat elke gemêleerde wijk een gezonde afspiegeling is van de maatschappij, zou vanzelfsprekend moeten zijn. Ik wil bereiken dat elk Arnhems kind een toekomst heeft waarbij achtergrond en opleidingsniveau van de ouders geen hindernis vormen voor het bereiken van een fijne plek in de maatschappij. Ik wil dat elke Arnhemmer zich hier thuis voelt en dat een rechtvaardige en inclusieve samenleving vanzelfsprekend wordt.

Portefeuilles

  • Cultuur en erfgoed
  • Onderwijs
  • Jeugd en jeugdzorg
  • Evenementen
  • Toerisme en recreatie
  • Externe relaties en regionale samenwerking