Mede naar aanleiding hiervan zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de jeugdzorg in Arnhem. Belangrijkste conclusie: er moet in Arnhem een nieuwe visie op jeugdzorg komen. Hiervoor diende GroenLinks met CDA, PvdA, VVD, D66 en Arnhem Centraal dan ook een motie in, die het haalde. 

In onze motie vragen we het college te komen met een nieuwe Jeugdnota. Deze moet in nauwe afstemming met inwoners, ketenpartners en de gemeenteraad gemaakt worden. De verwachting is dat de eerste kaders voor 1 november 2020 aan de gemeenteraad worden aangeboden. De Jeugdnota wordt uiterlijk 1 maart 2021 besluitvormend aan de gemeenteraad aangeboden. Maud Dolsma: "Er is te lang te weinig grip op de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg geweest, dat moet veranderen."

“ We hebben nu de kans om samen een duurzaam en gezond zorgsysteem te bouwen. Daar zet GroenLinks graag haar schouders onder. ”

Maud Dolsma Raadslid GroenLinks Arnhem

Maatregelen jeugdzorg

De stijging van de kosten in de jeugdzorg zorgde ervoor dat het college genoodzaakt was een voorstel te doen aan de gemeenteraad. In dit voorstel stonden ideeën voor maatregelen om de kosten niet verder te laten stijgen. Enkele van deze ideeën spraken GroenLinks erg aan, zoals integraal werken vanuit meerdere leefdomeinen en het verkorten van het traject naar zorg, zodat een kind sneller geholpen kan worden. Over andere ideeën was GroenLinks niet positief. Daarom diende GroenLinks met PvdA, CDA, CU, Arnhem Centraal en D66 een voorstel in om sommige ideeën niet uit te werken, zoals de beperking van vaktherapie. Dit voorstel haalde een meerderheid.

Sociaal hospitaal

Een ander voorstel van het college is het werken met een sociaal hospitaal. Met een sociaal hospitaal worden in twee jaar zo’n 150 gezinnen geholpen die meerdere problemen hebben. De bedoeling is een doorbraak te realiseren en de gezinnen te helpen met alle regels waar ze tegenaan lopen. Het gaat om maatwerkplannen die hun grootste problemen uit de weg moeten ruimen. Dat moet leiden tot een betere kwaliteit van leven. GroenLinks stemde in met dit voorstel.

Meer weten?

Zie hier voor het rapport van de Rekenkamer Arnhem en zie hier het rapport van de visitatiecommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).