Zorgen over het bouwen van dure woningen in het Arnhemse groen

De fractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen over het groen in onze stad en wil over dit onderwerp zo snel mogelijk het gesprek aan gaan met het college en met de andere fracties in gemeenteraad. GroenLinks wil juist dat er wordt geïnvesteerd in groen in Arnhem in de plaats van dat het groene karakter wordt verwoest door groene gebieden te bebouwen met dure woningen.

Arnhem is een groene stad. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom zoveel Arnhemmers houden van hun stad. Ook voor mensen van buiten is Arnhem daarom aantrekkelijk. Nieuwe inwoners, toeristen, dagjesmensen; het groene karakter maakt van Arnhem voor iedereen een stad waar het goed toeven is. Groen in de stad is ook belangrijk voor de gezondheid van haar inwoners. Zijn er weinig groene gebieden in de stad, dan is de kans anderhalf keer zo groot dat je je ongezond voelt. Door afkoeling verbetert het woonklimaat en de luchtkwaliteit. Genoeg reden dus om het groen in onze stad te koesteren. Zeker ook omdat het groen in de stad meer en meer onder druk komt te staan.

GroenLinks vindt het belangrijk dat Arnhem ook in de toekomst een stad is waar het voor iedereen aantrekkelijk is om te wonen, te leven en te werken. Maar in de stad is er steeds minder groen voor steeds meer mensen. De komende jaren zal de bevolking in met name de grote en middelgrote steden toenemen. Fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp: “Om te zorgen dat er voor het groeiend aantal stedelingen in een steeds meer betonnen stad genoeg groen is, zullen we moeten investeren in het aanleggen van parken, groene speeltuinen en ander stedelijk groen.”

In de raadskamerbrief 'Verkenning wervende woonmilieus' maakt het college echter bekend dat zij in het kader van de verkenning naar geschikte nieuwe locaties voor het topsegment in de woningmarkt, heeft besloten om haalbaarheidsstudies te starten voor zes groene locaties die in eigendom zijn van de gemeente.

Cathelijne: “Wij zien dit korte termijn denken vaker bij het college als het ons stedelijk groen betreft. Een zorgwekkende ontwikkeling. Nu het groen bebouwen is onze kracht voor altijd verliezen.”

Om de stad groen te houden, moeten we juist investeren in ons groen. Arnhemmers recreëren graag in natuurgebieden, maar ook dicht bij huis; in ons doordeweeks groen. GroenLinks wil liever dat 150.000 Arnhemmers en duizenden gasten kunnen genieten van ons groen dan dat er 250 extra mensen in kunnen wonen.