Wil de wethouder bouwen voor de rijken in het groen?

In de Gelderlander van 8 februari stond een verslag van een bijeenkomst over wonen in Arnhem. Op deze avond gaf wethouder Ritsema te kennen dat hij een aantal groene plekken in Arnhem op het oog heeft voor het bouwen van huizen voor rijken. Onze fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp wilde tijdens de mondelinge vragenronde in de raadsvergadering van maandag 20 februari weten of de wethouder deze uitspraken inderdaad heeft gedaan en zo ja, welke plekken de wethouder op het oog heeft voor deze woningen.

Cathelijne Bouwkamp: Wij vinden het belangrijk dat de wethouder op tijd de gemeenteraad en alle Arnhemmers op de hoogte brengt van ingrijpende plannen, zoals bouwen in het groen.

De wethouder liet weten dat hij inderdaad heeft gezegd dat er tot 2025 enkele tientallen woningen in het hogere segment bijgebouwd zullen worden (naast woningen voor groepen met een lager inkomen). De wethouder heeft al een aantal locaties op het oog, maar die houdt hij voorlopig geheim. Voor de zomer komt er een nota naar de raad met daarin meer informatie.

GroenLinks zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en de voorgestelde locaties kritisch beoordelen. Want het groen in onze stad is van groot belang voor de leefbaarheid.