Kunst verbindt, geeft nieuwe inzichten en maakt discussie mogelijk. Dit zijn essentiële voorwaarden om Arnhem open, dynamisch én sociaal te houden. Arnhem is cultureel centrum voor Oost-Nederland voor de podiumkunsten en heeft een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod. Cultuur zet niet alleen Arnhem op de kaart, maar verbindt ook Arnhemmers onderling. GroenLinks vindt deze culturele sector in Arnhem enorm belangrijk en streeft naar het in standhouden van een bruisende en creatieve stad.

Maar dat laatste staat onder druk doordat de huisvesting van Introdans, Oostpool en het Stadstheater al jaren onder de maat is. Ingrijpen is nodig. Het is goed om te zien dat deze instellingen de krachten gebundeld hebben in de Lauwersgrachtalliantie. Hun voorstellen hebben we uitgebreid besproken in de raad. En terecht, want ze zijn ingrijpend. Met een amendement wat we indienden met PvdA, VVD en D66 spraken we de ambitie uit om de kosten flink te verlagen. Met behoud van de ambities uit het voorstel, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur en duurzaamheid. Dit voorstel haalde een meerderheid.

GroenLinks staat daarmee achter het voorstel om te investeren in cultuur en een goed cultuurgebouw. Voor GroenLinks is het daarbij van belang dat het niet een gesloten gebouw is, maar een open kunsthuiskamer van de stad. Waarbij ook andere Arnhemse makers gebruik kunnen maken van ruimten om hun kunst te tonen. Nog te vaak vertrekken jonge Arnhemse makers uit de stad bij een gebruik aan ruimte. Met dit gebouw bieden we hun meer mogelijkheden. Het is goed om te horen hoe positief de partners hier tegenover staan. Hiervoor dienden we dan ook met PvdA een motie in, die ook een meerderheid haalde in de gemeenteraad.

Deze keuze sluit ook aan op de keuze uit ons amendement: die voor de samenwoonvariant, waarin Oostpool, Stadstheater en Introdans zich verzamelen in één gebouw. Juist in die variant komen het gebouwd en de inhoud het beste tot hun recht. Juist in de samenwoonvariant kan je een open en centrale cultuurplek creëren die Arnhem cultuurhoofdstad van het oosten laat blijven. En tegelijkertijd de verbinding zoekt met al die Arnhemse makers. Mark Coenders: "GroenLinks stemde voor het voorstel: voor de kunst, voor de makers, voor de stad. Voor een duurzaam, toekomstbestendig cultuurgebouw voor inspirerende Arnhemse instellingen."