Wmo welzijn bewoners
Betrek bewoners bij visie op welzijn

Tekorten zorgdomein, toeristenbelasting en radicalisering: de laatste vergadering van 2018

De Arnhemse gemeenteraad kwam woensdag 19 december 2018 voor de laatste keer samen in 2018. Tijdens die avond werden belangrijke zaken besproken en besloten. Een van die zaken is het tekort in het zorgdomein, wat hoger is dan aanvankelijk gedacht. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Voor GroenLinks staat toegankelijke passende zorg bovenaan. We zijn geschrokken van de hoge tekorten, maar we moeten er met z’n allen voor zorgen dat goede zorg gewaarborgd blijft.

Tekorten in het zorgdomein

Woensdag 12 december ontving de gemeenteraad van het college van burgemeester en wethouders het bericht dat de tekorten in het zorgdomein (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet) groter zijn dan eerder gedacht. Het tekort bedraagt meer dan € 10 miljoen per jaar. Een groot deel van dit tekort komt doordat in de vorige periode is besloten niet al het geld was Arnhem ontvangt voor de zorg ook aan de zorg te besteden. Daarnaast heeft het vorige college een extra bezuiniging op de zorg voorgesteld, oplopend tot meer dan € 2 miljoen per jaar in 2021. 19 december sprak de raad met de accountant van Arnhem over het tekort. Begin januari spreekt de raad verder over het bericht van het college. In maart bespreken de gemeenteraad en het college vervolgens voorstellen om het tekort terug te dringen (zoals meer focus op preventie) en eventuele bezuinigingsvoorstellen om het tekort op te vangen. Voor 2019 nemen de gemeenteraad en het college tijdelijke maatregelen om het tekort op te vangen. Fractievoorzitter Mark Coenders: “Voor GroenLinks staat toegankelijke passende zorg bovenaan. We zijn geschrokken van de hoge tekorten, maar we moeten er met z’n allen voor zorgen dat goede zorg gewaarborgd blijft."

Toeristenbelasting

GroenLinks is van mening dat wanneer toeristen gebruik maken van de prachtige voorzieningen die we hier hebben, van het groen tot en met de culturele voorzieningen, er ook een kleine bijdrage geleverd kan worden. Aangezien de toeristen volop gebruik maken van de voorzieningen is het ook goed als zij, naast alle inwoners van Arnhem, hun steentje bijdragen. In Arnhem krijgen bijvoorbeeld campings te maken met een lager tarief en worden sommige groepen vrijgesteld van toeristenbelasting. Opbrengsten boven de € 625.000 worden gebruikt om in te zetten voor toerisme, recreatie en citymarketing.

Debat over radicalisering

Omroep Gelderland publiceerde onlangs een onderzoek over de aanpak van radicalisering in Arnhem. Zij uitte kritiek op het gebrek aan focus op preventie. Onder meer dit onderzoek is besproken op 19 december jl. GroenLinks benadrukte tijdens het debat het belang van preventie: voorkomen is beter dan genezen. Na een vraag van GroenLinks zegde de burgemeester toe preventie nadrukkelijk terug te laten komen in de evaluatie van de radicaliseringsaanpak. Naar verwachting volgt de evaluatie halverwege 2019.